Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací

Aktuality
 
17.09.2018 10:55:13

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26.10.2018 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
30.08.2018 13:51:59

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. přizpůsobila systém ochrany osobních údajů v rámci Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (zkratkou GDPR)

» více

 
26.09.2017 11:23:57

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27.10.2017 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
03.07.2017 8:34:42

Dne 21.6.2017 naše společnost získala osvědčení o akreditaci s předmětem ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy, přípravu k odborným zkouškám a následné pravidelné školení dle zákona o drahách.

» více

 
 
 

Brno, hlavní nádraží, nástupiště IV. - celková oprava

Objednatel Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem 68,0 mil. Kč
Zhotovitel: Sdružení SEŽEV-REKO, a.s. a AK signal Brno a.s.

Popis projektu

Oprava 4. nástupiště na nádraží Brno hl.n. byla pokračováním opravy 2. a 3. nástupiště provedené v předchozím roce. Postup byl tedy totožný. Stávající nástupiště bylo vybouráno na úroveň zemní pláně, původní přístřešky byly rozebrány a rovněž se přistoupilo k revitalizaci přilehlé koleje č. 6.

Stejně jako u ostatních nástupišť, i zde se jednalo v případě přístřešků o nemovitou kulturní památku evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek. Všechny sloupy tedy byly nahrazeny přesnými replikami a ocelová konstrukce byla nahrazena novými prvky. Střešní vlnité plechy byly použity nové stejného typu jako na nástupištích č. 2 a 3. Celá konstrukce byla natřena do původních barev.

Nástupiště bylo kompletně zdemontováno. Nástupní hrana byla vytvořena z tvárnic Tischer uložených na zídce ze ztraceného bednění. Povrch nástupiště byl zřízen ze zámkové dlažby. Oproti loňské rekonstrukci však již investor požadoval dlažbu s povrchovou úpravou proti nečistotám, aby se zabránilo vzniku nevzhledných fleků od různých tekutin. V souvislosti s tímto požadavkem bylo provedeno i čištění a následná impregnace dlažby na již provozovaných nástupištích č. 2 a 3.

Navazující část podchodu od 3. nástupiště po 4. byla sanována. Kamenné obklady byly vyčištěny od grafity a zábradlí na povrchu bylo zdemontováno, nově natřeno a osazeno na nově vybetonovanou římsu.

V koleji č. 6 proběhla ojedinělá výměna pražců a výměna kolejnic. Následně byla směrově i výškově vyrovnána. Na koncích nástupišť byly zřízeny nové služební přechody z celopryžových panelů Strail.

Po opravě tak byl sjednocen vzhled s 2 a 3 nástupištěm, současně byla zvýšena kultura cestování a dosáhlo se zlepšení technického stavu nástupiště a to vše i se zachováním původního historického vzhledu.

Fotografie


Původní stav

Původní stav

Původní stav

Původní stav

Původní služební přechod

Demontáž přístřešku

Výměna kolejového lože

Odstranění nástupištního krytu

Odstranění nástupištního krytu

Směrová a výšková úprava koleje

Demontáž přístřešku

Odstranění podkladních vrstev nástupiště

Odstranění podkladních vrstev nástupiště

Nástupiště po odstranění krytu

Výkop rýhy pro nástupištní zídku

Osazování úložných nástupištních bloků

Zřízení nástupištní zídky ze ztraceného bednění

Vybetonovaná nástupištní zídka

Zřizování kabelového vedení a odvodnění

Zřizování kabelového vedení a odvodnění

Sestavení výztuže římsy podchodu

Povrchové odvodnění nástupiště

Otryskání omítky zdi

Zřízení podkladní vrstvy nástupiště

Hutnění podkladní vrstvy nástupiště

Nástupištní hrana z tvárnic Tischer

Nástupištní hrana z tvárnic Tischer

Osazení kari sítě do podkladní vrstvy

Vybetonované patky pro sloupy přístřešku

Zhutněná podkladní vrstva

Kari síť do podkladní betonové vrstvy

Betonáž podkladní vrstvy nástupiště

Zhutněná podkladní betonová vrstva

Nové betonové římsy podchodu

Montáž nástupištních přístřešků

Pokládka izolace

Příprava lože pod dlažbu

Kladení dlažby
 
 
 
 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište nám

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.