Brno, hlavní nádraží, nástupiště IV. - celková oprava

Popis projektu

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem: 68,0 mil. Kč
Zhotovitel: Sdružení SEŽEV-REKO, a.s. a AK signal Brno a.s.

Popis projektu

Oprava 4. nástupiště na nádraží Brno hl.n. byla pokračováním opravy 2. a 3. nástupiště provedené v předchozím roce. Postup byl tedy totožný. Stávající nástupiště bylo vybouráno na úroveň zemní pláně, původní přístřešky byly rozebrány a rovněž se přistoupilo k revitalizaci přilehlé koleje č. 6.

Stejně jako u ostatních nástupišť, i zde se jednalo v případě přístřešků o nemovitou kulturní památku evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek. Všechny sloupy tedy byly nahrazeny přesnými replikami a ocelová konstrukce byla nahrazena novými prvky. Střešní vlnité plechy byly použity nové stejného typu jako na nástupištích č. 2 a 3. Celá konstrukce byla natřena do původních barev.

Nástupiště bylo kompletně zdemontováno. Nástupní hrana byla vytvořena z tvárnic Tischer uložených na zídce ze ztraceného bednění. Povrch nástupiště byl zřízen ze zámkové dlažby. Oproti loňské rekonstrukci však již investor požadoval dlažbu s povrchovou úpravou proti nečistotám, aby se zabránilo vzniku nevzhledných fleků od různých tekutin. V souvislosti s tímto požadavkem bylo provedeno i čištění a následná impregnace dlažby na již provozovaných nástupištích č. 2 a 3.

Navazující část podchodu od 3. nástupiště po 4. byla sanována. Kamenné obklady byly vyčištěny od grafity a zábradlí na povrchu bylo zdemontováno, nově natřeno a osazeno na nově vybetonovanou římsu.

V koleji č. 6 proběhla ojedinělá výměna pražců a výměna kolejnic. Následně byla směrově i výškově vyrovnána. Na koncích nástupišť byly zřízeny nové služební přechody z celopryžových panelů Strail.

Po opravě tak byl sjednocen vzhled s 2 a 3 nástupištěm, současně byla zvýšena kultura cestování a dosáhlo se zlepšení technického stavu nástupiště a to vše i se zachováním původního historického vzhledu.

Aktuality

Změna adresy sídla společnosti

1.3.2019

Dne 22.2.2019 došlo ke změně čísla popisného v adrese sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nová adresa je nyní Jarní 1116/50, 614 00 Brno.

více informací

Dozorový audit

1.3.2019

Ve dnech 20. a 21.2.2019 proběhl u naší firmy externí dozorový audit na systémy jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:20016 (QMS), ČSN OHSAS 18001:2008 (BOZP) a ČSN EN ISO 14001:20016 (EMS).

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Jarní 1116/50
614 00 Brno - Maloměřice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.