O společnosti

Společnost SEŽEV-REKO byla jako společnost s ručením omezeným založena dne 14. července 1992 dvěma zakladateli. Základní kapitál společnosti byl tvořen peněžními vklady společníků - jejich rovnými podíly ve výši 50 tisíc Kč. Při založení firma zapsala do předmětu podnikánní činnost stavitele a obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Expanze všemi směry a posilování pozice na trhu práce na sebe nenechalo dlouho čekat. Již v roce 1993 firma rozšířila předmět činnosti a provádění dopravních staveb a v roce 1994 začala podnikat v činnosti pronájmu motorových vozidel a montáž, opravy, rekonstrukce a údržba určených technických dopravních zařízení (zpětného trakčního kolejnicového vedení celostátních drah, městských drah a vleček). Poté firma rozšířila podnikání a projektovou činnost ve výstavbě, provozování drážní a silniční motorové dopravy, nakládání s odpady a činností související s opravami motorových vozidel, jejich obchodováním a pronájmem. Celkem firma disponuje třinácti obory podnikání .

Dnes má firma splacený základní kapitál ve výši 10 mil. Kč, který je po úspěšné transformaci ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost k datu 1.1.2007 tvořen 100 kusy kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč jedné akcie. Tato forma kapitálové společnosti přinesla potřebu razantní změny v orgánech společnosti. Zanikl statutární orgán společnosti s ručením omezeným - jednatelé a k datu 1.1.2007 se statutárním orgánem akciové společnosti stalo představenstvo. Protože společníci rozhodli o tzv. "německém modelu" akciové společnosti, členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Prvními členy představenstva byli dozorčí radou zvoleni Ing. Josef Rezek, Ing. Josef Synek a Ing. Marie Řihánková. Všichni členové představenstva jsou léta spjati s životem a činností firmy. Prvním předsedou představenstva byl zvolen Ing. Josef Rezek - zakladatel firmy. V dozorčí radě společnosti, která je kontrolním orgánem akciové společnosti, jsou tři členové.

Velkou změnou v historii společnosti byl kapitálový vstup do společnosti JICOM, spol. s r.o., který se odehrál v roce 2006. Společnost vlastní v současné době 100% podíl. Společnost JICOM, spol. s r.o. je zaměřena převážně na provádění elektroinstalačních prací a na údržbu a rekonstrukci těchto zařízení na železnici. Vstupem do této společnosti je deklarována připravenost na poskytování komplexních služeb.

Za 25 let existence prokázala společnost SEŽEV-REKO, a.s. stabilní pozici na trhu práce a zajistila si perspektivu růstu výkonu. Po založení společnosti nastala každodenní mravenčí práce na budování společnosti, zajišťování zakázek a v neposlední řadě pracovníků, kteří by je úspěšně realizovali. Byla to cesta trnitá, která formovala kolektiv, ale zároveň velice zajímavá a co nejdůležitější, nechávala za sebou realizované dílo. Můžeme si říci, že naše práce byla a je smysluplná, a to především proto, že zajišťuje bezpečnost železničního provozu a zvyšuje komfort pro cestující na železnici. Kolektiv pracovníků se postupem doby vykrystalizoval do současného stavu a můžeme konstatovat, že naši pracovníci jsou schopni plnit úkoly před ně postavené jak po stránce kvality, tak i po stránce vysoké odbornosti dodávaného díla. Za to vše patří dík všem, kdo k takovým výsledkům společnosti SEŽEV-REKO přispěli svojí dobrou a poctivou prací.

Aktuality

Změna adresy sídla společnosti

1.3.2019

Dne 22.2.2019 došlo ke změně čísla popisného v adrese sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nová adresa je nyní Jarní 1116/50, 614 00 Brno.

více informací

Dozorový audit

1.3.2019

Ve dnech 20. a 21.2.2019 proběhl u naší firmy externí dozorový audit na systémy jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:20016 (QMS), ČSN OHSAS 18001:2008 (BOZP) a ČSN EN ISO 14001:20016 (EMS).

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Jarní 1116/50
614 00 Brno - Maloměřice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.