Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací

Aktuality
 
17.09.2018 10:55:13

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26.10.2018 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
30.08.2018 13:51:59

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. přizpůsobila systém ochrany osobních údajů v rámci Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (zkratkou GDPR)

» více

 
26.09.2017 11:23:57

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27.10.2017 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
03.07.2017 8:34:42

Dne 21.6.2017 naše společnost získala osvědčení o akreditaci s předmětem ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy, přípravu k odborným zkouškám a následné pravidelné školení dle zákona o drahách.

» více

 
 
 

Politika IMS

Pro působení naší společnosti na trhu je velmi důležité získání, udržení a upevnění důvěry tuzemských a zahraničních zákazníků v kvalifikaci a schopnost společnosti poskytovat vysoce kvalitní realizaci staveb a služby odpovídající evropskému standardu převážně z oblasti stavebnictví a menších zakázek občanské výstavby s přihlédnutím na životní prostředí a bezpečnost při práci.

Pro naplnění plánů strategického rozvoje se vedení společnosti SEŽEV-REKO, a.s. rozhodlo pro přechod na procesní způsob řízení a zavedení systému integrovaného řízení zahrnujícího řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vedení společnosti SEŽEV-REKO, a.s. vyhlašuje politiku QMS, EMS, BOZP v následujících oblastech:

Zákazník

Vedení společnosti SEŽEV-REKO, a.s. se zavazuje poskytovat svým zákazníkům produkty a služby v maximální kvalitě a přidané hodnotě. Veškerá činnost skupiny musí mít minimální rizika ve vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti práce. Poskytované produkty a služby musejí být v souladu s požadavky zákazníků a ostatními požadavky vztahujícími se na produkt a službu (právní a jiné požadavky).

Společnost SEŽEV-REKO, a.s.

Společnost se v čele se svým vedením zavazuje plnit požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001, principy účinného zavádění a neustálého zvyšování efektivnosti systému integrovaného řízení a zlepšování všech procesů ovlivňujících kvalitu produktů, vztah k životnímu prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci při zohlednění nebezpečí a příležitostí a následných rizik. Pro zajištění neustálého zlepšování bude využívat svých cílů, cílových hodnot, programů a získaného firemního know-how.

Vedení společnosti se zavazuje vytvořit potřebné materiálové, personální a finanční zdroje pro realizaci aktivit v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zaměstnanec

Vedení společnosti SEŽEV-REKO, a.s. cílevědomou personální politikou aktivně rozvíjí postoje a chování pracovníků založené na vzájemné spolupráci a profesionálním přístupu. Usiluje o zvyšování kompetencí pracovníků tak, aby byly všechny jimi prováděné činnosti na vysoké úrovni. Zajišťuje plný přístup zaměstnanců k potřebným informacím a technologiím.

Vedení společnosti SEŽEV-REKO, a.s. vyžaduje od všech zaměstnanců zodpovědný přístup k plnění požadavků a aktivní spolupráci při zlepšování zavedeného integrovaného systému.

Vlastník

Vedení společnosti SEŽEV-REKO, a.s. pomocí zavedeného systému integrovaného řízení a jejich preventivních a kontrolních nástrojů zajišťuje prosperitu celé společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Věnuje velkou pozornost efektivnímu využití vlastních zdrojů.

Okolí

Vedení společnosti SEŽEV-REKO, a.s. se zavazuje zdokonalovat systém prevence znečištění životního prostředí, systém prevence vzniku úrazů a poškození zdraví.

Orgány veřejné a státní správy

Vedení společnosti SEŽEV-REKO, a.s. se zavazuje plnit požadavky příslušných právních předpisů a jiné požadavky, které se vztahují k realizovaným činnostem, environmentálním aspektům a rizikům BOZP.

Vedení společnosti SEŽEV-REKO, a.s. se zavazuje spolupracovat se státními orgány i místní samosprávou při zvyšování celkové úrovně společnosti SEŽEV-REKO, a.s. a prevence vzniku a možných následků havárií využíváním všech forem komunikace a výměny zkušeností mezi těmito subjekty.

Dodavatel

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. upřednostňuje produkty a dodávky od stabilních a prověřených dodavatelů. Při výběru dodavatelů zohledňuje požadavky zákazníka s ohledem na zajištění požadované kvality produktu, ochranu životního prostředí a zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V Brně dne 1.2.2018

…………………………………
Předseda představenstva
Ředitel společnosti

Originál dokumentu k nahlédnutí
 
 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište nám

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.