Firemní certifikáty

Uspět na náročných tuzemských, evropských a světových trzích vyžaduje dobře znát a neustále překračovat požadavky svých zákazníků a obchodních partnerů. V posledních letech také neustále roste zájem o zvyšování jakosti produktů a služeb. Po vstupu České Republiky do Evropské unie (EU) se tento zájem o zvyšování jakosti dostává na přední místa v žebříčku hodnocení organizací.

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. získala certifikát systému jakosti dle norem ČSN EN ISO 9002 v roce 1999. V souvislosti s revizí těchto norem prošla společnost zdárně etapou recertifikace a stala se držitelem certifikátu QMS dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 z 22.2.2013, který prošel změnou dne 21.2.2014 s ohledem na provozované činnosti. V současné době je společnost držitelem certifikátu QMS dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2016 ze dne 23.2.2021.

Vzhledem k tomu, že v posledních letech neustále roste zájem zákazníků o zvyšování jakosti výrobků a služeb a současně s ním se také do popředí dostává zájem o šetrný přístup k přírodě, přijala společnost SEŽEV-REKO do své podnikatelské strategie zavedení systému environmentálního managementu (EMS). Příprava k certifikaci systému EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 začala v říjnu 2004 a byla ukončena závěrečným auditem v červnu 2005. Ke dni 21.2.2014 byly v certifikátu rovněž provedeny změny v provozovaných činnostech firmy. V současné době jsme držiteli certifikátu EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 z 23.2.2021.

Systém managementu jakosti a systém environmentálního managementu byl doplněn v únoru 2007 o systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001:1999 a tím došlo k utvoření jednotného Integrovaného systému managementu ISO–IMS. V roce 2013 jsme se stali držiteli certifikátu BOZP dle normy ČSN OHSAS 18001:2008 z 22.2.2013 s provedením změn v obsahu činností ze dne 21.2.2014. V současné době jsme držiteli certifikátu BOZP dle nové normy ČSN ISO 45001:2018 ze dne 23.2.2021. Cílem systému je snížit rizika BOZP, vytvářet lepší podmínky pro bezpečné a zdravé pracovní prostředí a o dosažení větší kompatibility se systémy managementu kvality a environmentu.

Zavedení integrovaného systému přináší naší společnosti mnoho výhod, mezi něž patří především

  • přímá identifikace vlastních obchodních cílů a možnost jejich cílené konfrontace,
  • dosažení a udržování standardní definované jakosti poskytovaného produktu a služeb,
  • snížení rizik environmentálních havárií,
  • snížení rizik pracovních úrazů a vzniku nemocí z povolání vytváří bezpečné a zdravé pracovní prostředí,
  • zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, peněžní a pojišťovací ústavy, atd.,
  • soutěžit na srovnatelné úrovni s renomovanými firmami.

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. v souvislosti se zavedenými systémy QMS, EMS a BOZP se řídí těmito základními dokumenty:

Politika IMS SEŽEV-REKO, a.s.

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice