Historie

Společnost SEŽEV-REKO byla založena 14. července 1992 jako společnost s ručením omezeným, kdy začínala s 12 zaměstnanci, minimálním technickým vybavením a jedním vozidlem značky Škoda 1203. Působila jako podnik realizující opravné a údržbářské práce na vlečkových kolejích. Obchodní obrat v té době činil 10 milionů korun. Od té doby se společnost rozrůstá jak po personální stránce, tak i rozsahem působnosti v oboru podnikání a v roce 2007 došlo ke změně formy společnosti na akciovou.

I přes postupný růst si vedení společnosti uvědomovalo, že je zapotřebí dbát na kvalitu prováděných prací. Proto v roce 1999 společnost SEŽEV-REKO, a.s. získala certifikát systému jakosti dle normy ČSN EN ISO 9002. Následně v souvislosti s revizí této normy prošla společnost zdárně etapou recertifikace dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.
Důležitou roli ve firemní strategii rovněž hrála ochrana životního prostředí při realizaci staveb. Z toho důvodu se společnost v říjnu 2004 začala připravovat k certifikaci v oblasti systému environmentálního managementu EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikát získala po závěrečném auditu v červnu 2005.
Pro společnost je dlouhodobě důležitá rovněž ochrana zdraví a bezpečnost práce svých zaměstnanců. V návaznosti na tuto skutečnost se společnost stala v únoru 2007 držitelem certifikátu BOZP dle normy OHSAS 18001:1999. V roce 2009 společnost prošla recertifikací dle novelizované normy ČSN OHSAS 18001:2008.
Propojením činnosti systému managementu jakosti, systému environmentálního managementu a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci došlo k vytvoření jednotného Integrovaného systému managementu ISO–IMS. Cílem systému je řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Významným milníkem v historii společnosti bylo vytvoření dceřiných společností. V roce 2006 proběhl kapitálový vstup do již existující společnosti JICOM, spol. s.r.o., která se zabývá opravami a rekonstrukcemi technologických zařízení, osvětlení a kabeláží pro Správu železniční dopravní cesty, s.o. a České dráhy, a.s. Mimo to společnost působí v oblasti veřejného osvětlení, trafostanic, rozvoden a kabeláží. V roce 2010 byla rovněž jako dceřiná společnost založena společnost SEŽEV facility s.r.o. se sídlem v Brně, která se zabývá zejména správou, ostrahou a úklidem objektů. Obě dceřiné společnosti vykazují vzrůstající tendence expanze a i do budoucna se předpokládá jejich další rozvoj. Jako nejmladší dceřinou společností je v květnu 2016 nově založena společnost SEŽEV chráněná dílna s.r.o., která má za cíl pracovní integraci osob se zdravotním postižením. Společnost se orientuje především na úklidové služby, ostrahu majetku, údržbu v oblasti správy budov a drobné montážní práce, které jsou vhodné pro tělesně postižené osoby.

Společnost SEŽEV-REKO je dynamickou a rozvíjející se firmou, která k dnešnímu dni zaměstnává 179 pracovníků v rámci celého holdingu, má rozsáhlý park silničních a kolejových vozidel a disponuje řadou osvědčení opravňující k odborným pracím na železničním svršku i spodku tratí v majetku Správy železniční dopravní cesty, s.o. Ze společnosti realizující opravné a údržbářské práce na vlečkových kolejích se stala společnost, která realizuje komplexní dodávky stavebních objektů v rámci koridorových staveb.

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

4.10.2021

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 5.11.2021 v 9.00 hodin v salonku hotelu U Crlík ...

více informací

Změna ve funkci obchodního ředitele

1.9.2021

Ke dni 30.8.2021 skončil ve funkci obchodního ředitele Mgr. Milan Janoušek a na jeho místo nově nastoupil pan Jan Rezek. Žádáme všechny naše zákazníky a partnery, aby se nyní obraceli v obchodních ...

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Jarní 1116/50
614 00 Brno - Maloměřice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.