Dozorový audit

Ve dnech 20. a 21.2.2019 proběhl u naší firmy externí dozorový audit na systémy jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:20016 (QMS - systém managementu kvality), ČSN OHSAS 18001:2008 (BOZP - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a ČSN EN ISO 14001:2016 (EMS - systém enviromentálního managementu).

V průběhu dozorového auditu nebyla zjištěna žádná pochybení, která by vyžadovala odebrání certifikátů a v závěrečném zhodnocení bylo doporučeno ponechání všech certifikátů k výše uvedeným systémům jakosti.

Audity byly provedeny společností CERTLINE, s.r.o.

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice