Nová e-mailová adresa pro zasílání faktur

Žádáme všechny dodavatele společnosti SEŽEV-REKO, a.s. o zasílání elektronických faktur na nově zřízenou e-mailovou adresu faktury@sezev-reko.cz. Spolu s fakturou vždy zasílejte i potvrzenou objednávku, na základě které byla faktura vystavena. Bez přiložené objednávky nelze zaslanou fakturu akceptovat.

V tištěné podobě zasílejte faktury na adresu sídla společnosti rovněž s přiloženou potvrzenou objednávkou.

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice