Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací

Aktuality
 
17.09.2018 10:55:13

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26.10.2018 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
30.08.2018 13:51:59

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. přizpůsobila systém ochrany osobních údajů v rámci Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (zkratkou GDPR)

» více

 
26.09.2017 11:23:57

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27.10.2017 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
03.07.2017 8:34:42

Dne 21.6.2017 naše společnost získala osvědčení o akreditaci s předmětem ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy, přípravu k odborným zkouškám a následné pravidelné školení dle zákona o drahách.

» více

 
 
 

Odstranění následků povodní Hranice na Moravě - Suchdol nad Odrou (včetně)

Objednatel SŽDC, s.o.
Smluvní objem 150 mil.

Popis projektu

V roce 2009 bylo při prudké bouři zaplaveno městečko Jeseník nad Odrou a okolí. Touto oblastí prochází i železniční koridor Přerov – Ostrava, na kterém přívalová vlna způsobila velké škody. Na některých místech voda strhla svahy a v zářezech naplavila zeminu do kolejiště, kterou bylo nutné odtěžit a kolejové lože uvést do původního stavu. Podemleté svahy byly odtěženy a sanovány sendvičovou konstrukcí, která byla tvořena střídavě vrstvami tensaru, zeminy zlepšené vápnem a drenážní vrstvou štěrkodrti fr. 0/32.
Největší škody voda napáchala asi na 500 m dlouhém úseku u obce Polouvsí. Trať se zde nachází na svazích vysokých až 14 m, které voda podemlela, v důsledku čehož se začaly svahy sesouvat a provoz na přiléhající koleji musel být zastaven. Nejdříve bylo nutné vykácet stromy komplikující práce, které se nacházely v celém úseku. V patě náspu bylo uloženo veškeré kabelové vedení, které bylo provizorně přesunuto a upevněno ke koleji. Zároveň bylo nutné snést stožáry trakčního vedení, které měly vlivem sesuvu odkryté základové patky a ohrožovaly provoz na vedlejší koleji stejně jako práce při sanaci svahu. V první fázi sanace bylo v patě svahu zřízeno odvodnění z drenážních rour, geotextilie a štěrkového zásypu. Následovalo odtěžení podemletého svahu a vytvoření tzv. zavazovacích stupňů. Po této úpravě byl svah doplněn do předepsaného tvaru sendvičovou konstrukcí. Po vysvahování byl celý povrch pokryt protierozní rohoží, která zajišťuje stabilitu svahu do doby, než bude povrch dostatečně prorostlý vegetací. Kabelové vedení bylo přesunuto do nové trasy zbudované ze žlabů umístěných v drážní stezce. Stejným způsobem byl sanován i další asi 200 m dlouhý úsek směrem k žst. Polom jen s tím rozdílem, že trať zde byla vedena v zářezu.

Fotografie


Stržená římsa u mostu

Odplavený svah

Zajištění svahu proti dalším sesuvům

Doplnění a zhutnění štěrkodrtě pro zajištění stability koleje

Doplnění a zhutnění štěrkodrtě pro zajištění stability koleje

Podemletý svah pod kolejí

Stržený svah náspu

Stržený svah náspu

Odtěžení podemletého svahu a zpevnění zemní pláně geomřížkou Tensar

Zřízení sendvičové konstrukce náspu

Vysvahování upraveného svahu

Vysvahování upraveného svahu

Vysvahování upraveného svahu

Úprava drážního příkopu a stezky

Úprava drážního příkopu a stezky s kamenným skluzem

Podemletý svah u obce Polouvsí

Podemletý svah u obce Polouvsí

Podemletý svah u obce Polouvsí

Oprava svahu náspu u mostu

Odtěžení paty náspu

Navážení a hutnění sendvičových vrstev

Zajištění paty náspu geotextilií, geomřížkou a sendvičovými vrstvami

Vytvořené zavazovací stupně na odplaveném svahu

Postupné navážení nových vrstev

Zpevnění paty náspu

Doplnění dalších vrstev sendvičové konstrukce náspu

Doplnění dalších vrstev sendvičové konstrukce náspu a současné svahování

Doplnění dalších vrstev sendvičové konstrukce náspu

Doplnění dalších vrstev sendvičové konstrukce náspu

Doplnění dalších vrstev sendvičové konstrukce náspu

Po realizaci - konečná úprava odplaveného svahu

Po realizaci

Po realizaci - upravený výtok kameninou

Po realizaci - svah pokrytý protierozní rohoží

Po realizaci - svah pokrytý protierozní rohoží

Po realizaci - upravený výtok kameninou

Po realizaci - úsek u obce Polouvsí

Po realizaci - úsek u obce Polouvsí

Po realizaci - úsek u obce Polouvsí

Po realizaci - úsek u obce Polouvsí
 
 
 
 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište nám

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.