Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)

Popis projektu

Objednatel: OHL ŽS, a.s. a Subterra a.s.
Smluvní objem: 108,9 mil. a 166,0 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Účelem stavby byla oprava železniční infrastruktury a odstranění propadů traťové rychlosti v daném úseku, aby byly plně využity možnosti stávajícího trasování trati za využití mezních hodnot parametrů geometrické polohy koleje. Stávající stav byl již nevyhovující a na hranici své životnosti.

Firma SEŽEV-REKO, a.s. jako subdodavatel firem OHL ŽS, a.s. a Subterra a.s. na této stavbě prováděla rekonstrukci železničního spodku a svršku v traťovém úseku Slavkov u Brna – Bučovice v km 23,989 – 32,655 a v traťovém úseku Bučovice – Nesovice v km 33,608 – 37,925. včetně několika propustků, mostů, železničních přejezdů a nástupišť v zastávkách Křižanovice, Marefy a Nevojice. Práce byly náročné hlavně z důvodu rekonstrukce značného množství mostů a propustků, které bylo zpravidla nutné rekonstruovat v obou kolejích současně, což mělo za následek ztížení dodávky materiálu do zbývajících traťových úseků.

Při rekonstrukci železničního svršku bylo využito systému oddělené pokládky za pomocí strojů Robel PA 1-20S, které značně urychlily a zjednodušily práce. Samotný rošt tak nebylo nutné předem smontovat na základně a převážet k místu pokládky.

Rekonstrukcí traťových kolejí bylo dosaženo žádaného odstranění propadu rychlosti, modernizace železniční infrastruktury a stabilizace geometrické polohy koleje.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice