Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací

Aktuality
 
17.09.2018 10:55:13

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26.10.2018 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
30.08.2018 13:51:59

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. přizpůsobila systém ochrany osobních údajů v rámci Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (zkratkou GDPR)

» více

 
26.09.2017 11:23:57

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27.10.2017 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
03.07.2017 8:34:42

Dne 21.6.2017 naše společnost získala osvědčení o akreditaci s předmětem ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy, přípravu k odborným zkouškám a následné pravidelné školení dle zákona o drahách.

» více

 
 
 

Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)

Objednatel OHL ŽS, a.s. a Subterra a.s.
Smluvní objem 108,9 mil. a 166,0 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Účelem stavby byla oprava železniční infrastruktury a odstranění propadů traťové rychlosti v daném úseku, aby byly plně využity možnosti stávajícího trasování trati za využití mezních hodnot parametrů geometrické polohy koleje. Stávající stav byl již nevyhovující a na hranici své životnosti.

Firma SEŽEV-REKO, a.s. jako subdodavatel firem OHL ŽS, a.s. a Subterra a.s. na této stavbě prováděla rekonstrukci železničního spodku a svršku v traťovém úseku Slavkov u Brna – Bučovice v km 23,989 – 32,655 a v traťovém úseku Bučovice – Nesovice v km 33,608 – 37,925. včetně několika propustků, mostů, železničních přejezdů a nástupišť v zastávkách Křižanovice, Marefy a Nevojice. Práce byly náročné hlavně z důvodu rekonstrukce značného množství mostů a propustků, které bylo zpravidla nutné rekonstruovat v obou kolejích současně, což mělo za následek ztížení dodávky materiálu do zbývajících traťových úseků.

Při rekonstrukci železničního svršku bylo využito systému oddělené pokládky za pomocí strojů Robel PA 1-20S, které značně urychlily a zjednodušily práce. Samotný rošt tak nebylo nutné předem smontovat na základně a převážet k místu pokládky.

Rekonstrukcí traťových kolejí bylo dosaženo žádaného odstranění propadu rychlosti, modernizace železniční infrastruktury a stabilizace geometrické polohy koleje.

Fotografie


Vyvážení nových kolejnic do tratě

Demolice betonového propustku pro průjezd čističky

Strojní čištění kolejového lože

Strojní čištění kolejového lože

Vyvážení nových kolejnic do tratě

Příprava kolejového lože pro pokládku kolejového roštu

Drážka pro kladecí stroj Robel

Nově položené betonové pražce

Kladení betonových pražců strojem Robel PA 1-20S

Osazení kolejnic na pražce

Provádění vápenné stabilizace podloží

Úprava zemní pláně po stabilizaci

Osazení trativodního potrubí

Konstrukční vrstva připravená pro předštěrkování

Předštěrkování koleje podél budoucího nástupiště typu Sudop

Provádění statické zatěžovací zkoušky na pláni železničního spodku

Nový stav po rekonstrukci

Nový stav po rekonstrukci

Nový stav po rekonstrukci

Nový stav po rekonstrukci

Nový stav po rekonstrukci

Nový stav po rekonstrukci - zastávka Nevojice

Nový stav po rekonstrukci - železniční přejezd a zastávka Nevojice

Nový stav po rekonstrukci - zastávka Marefy

Nový stav po rekonstrukci - zastávka Marefy

Nový stav po rekonstrukci
 
 
 
 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište nám

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.