Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací

Aktuality
 
17.09.2018 10:55:13

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26.10.2018 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
30.08.2018 13:51:59

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. přizpůsobila systém ochrany osobních údajů v rámci Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (zkratkou GDPR)

» více

 
26.09.2017 11:23:57

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27.10.2017 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
03.07.2017 8:34:42

Dne 21.6.2017 naše společnost získala osvědčení o akreditaci s předmětem ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy, přípravu k odborným zkouškám a následné pravidelné školení dle zákona o drahách.

» více

 
 
 

Odvedení extravilánových vod v trati „Díly nad Maňáky"

Objednatel Obec Louka
Smluvní objem 4,2 mil.

Popis projektu

Při bouřkách docházelo k velmi silnému přítoku vody z polí přímo do intravilánu obce Louka, proto bylo přistoupeno k těmto protipovodňovým úpravám, jež mají zachytit srážkovou vodu a odvádět ji kamenným korytem přímo do řeky Veličky. Na začátku lesa je vyhloubena nádrž – suchý poldr, odkud přichází při deštích silný proud včetně naplavenin. Při dešti se tato nádrž naplní a přes propustek s ochranou mříží voda odtéká pomaleji směrem k obci. Před železničním mostem je opět přes propustek svedena do koryta obloženého kameny a tudy odtéká přímo do řeky Veličky. Z důvodu prudkého břehu je svah chráněn kamenným skluzem před podemletím a stejným způsobem je zabezpečen i protilehlý břeh. Zemina splavována z polí je svedena do dvou nádrží obložených betonovými tvárnicemi a vybavených ochranným zábradlím. Odtok z těchto nádrží je napojen na zmíněné kamenné koryto. Zemina, která se v nádržích usadí, je posléze vytěžena a odvezena zpět do polí. Tím se zabrání ucpání místní kanalizace a částečně i ztrátám ornice, která by jinak končila v ulicích.

Fotografie


Před realizací - zemina z polí je vyplavována do obce

Před realizací - zemina z polí je vyplavována do obce

Před realizací - při deštích dochází ke značnému rozbahnění zeminy

Nově vytvořený kamenný příkop odvádějící vodu do řeky

Nově vytvořený kamenný příkop odvádějící vodu do řeky

Nově vytvořený kamenný příkop odvádějící vodu do řeky

Nově vytvořený kamenný příkop odvádějící vodu do řeky

Nově vytvořený kamenný příkop odvádějící vodu do řeky

Vybudovaný zpevněný příkop podél polní cesty

Kamenný příkop zaústěný do jedné z nádrží

Kamenný skluz na břehu řeky Veličky

Poldr na začátku lesa s propustkem

Vyústění poldru přes propustek do kamenného příkopu

Vyústění poldru přes propustek do kamenného příkopu

Poldr s propustkem

Zaústění kamenného příkopu do místní kanalizace

Nádrž sloužící k zachycení odplavené zeminy

Kamenný příkop

Kamenný skluz na břehu řeky Veličky

Zpevněný příkop podél komunikace vedoucí do polí

Zpevněný příkop podél komunikace vedoucí do polí

Nádrž pro zachycení odplavené zeminy

Propustek u poldru

Kamenný skluz na břehu řeky

Odvedení vody z nádrže do místní kanalizace

Úprava komunikace po stavbě

Prahová vpusť v komunikaci odvádějící srážkové vody do nádrže

Prahová vpusť v komunikaci odvádějící srážkové vody do nádrže
 
 
 
 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište nám

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.