Odvedení extravilánových vod v trati „Díly nad Maňáky"

Popis projektu

Objednatel: Obec Louka
Smluvní objem: 4,2 mil.

Popis projektu

Při bouřkách docházelo k velmi silnému přítoku vody z polí přímo do intravilánu obce Louka, proto bylo přistoupeno k těmto protipovodňovým úpravám, jež mají zachytit srážkovou vodu a odvádět ji kamenným korytem přímo do řeky Veličky. Na začátku lesa je vyhloubena nádrž – suchý poldr, odkud přichází při deštích silný proud včetně naplavenin. Při dešti se tato nádrž naplní a přes propustek s ochranou mříží voda odtéká pomaleji směrem k obci. Před železničním mostem je opět přes propustek svedena do koryta obloženého kameny a tudy odtéká přímo do řeky Veličky. Z důvodu prudkého břehu je svah chráněn kamenným skluzem před podemletím a stejným způsobem je zabezpečen i protilehlý břeh. Zemina splavována z polí je svedena do dvou nádrží obložených betonovými tvárnicemi a vybavených ochranným zábradlím. Odtok z těchto nádrží je napojen na zmíněné kamenné koryto. Zemina, která se v nádržích usadí, je posléze vytěžena a odvezena zpět do polí. Tím se zabrání ucpání místní kanalizace a částečně i ztrátám ornice, která by jinak končila v ulicích.

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

5.10.2020

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 6.11.2020 hodin v sídle ...

více informací

Zprovoznění nové haly v areálu společnosti SEŽEV-REKO, a.s.

17.7.2020

Dne 25.6.2020 byla slavnostně otevřena nová hala v areálu společnosti SEŽEV-REKO, a.s. v Brně – Přízřenicích. Hala bude sloužit jako technické zázemí střediska MTZ a sklad materiálu, který podléhá ...

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Jarní 1116/50
614 00 Brno - Maloměřice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.