Oprava koleje v úseku Dačice – Slavonice II. Etapa

Popis projektu

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem: 18,9 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Železniční svršek na trati Dačice – Slavonice již dávno přesluhoval a s nutnou výměnou se pokračovalo již touto druhou etapou. Kolejnice používané na trati dávno neodpovídaly používanému standardu a dřevěné pražce byly ve značně špatném stavu. Oprava koleje spočívala v kompletní výměně kolejového roštu. Kolejové lože bylo ponecháno původní a po pokládce nového kolejového roštu bylo doplněno novým štěrkem. Kolej byla svařena a v celém opravovaném úseku se zřídila bezstyková kolej. Touto opravou byl odstraněn nevyhovující stav železničního svršku a tím i současně zvýšena bezpečnost provozu na této trati.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice