Oprava kolejí a výhybek v žst. Strážnice

Popis projektu

Objednatel: Správa železnic, s.o.
Smluvní objem: 134,9 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s. a SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Popis projektu

Hlavním smyslem stavby byla rekonstrukce železniční stanice Strážnice v rámci regionální dráhy Veselí nad Moravou – Sudoměřice na Moravě včetně nového uspořádání kolejiště v řešené stanici. Ve stanici byly zřízeny nové výhybky, nová úrovňová křížení v obvodu stanice, nový železniční svršek a spodek a dále bylo zřízeno nové nástupiště.

V koleji číslo 1 byl proveden nový železniční svršek z kolejnic tvaru 49 E1 s pružným bezpodkladnicovým upevněním W14 na betonových pražcích s rozdělením „u“, v koleji č. 2 a č. 3 s rozdělením „d“. V koleji č. 5 byl proveden svršek z nových kolejnic tvaru 49 E1, na užitých betonových pražcích SB 8 a užitých pražců SB6 vyzískaných z kol. č. 3 s novým upevněním. V místě přejezdů a přechodů, mají upevňovadla antikorozní úpravu. V místě přejezdu P8142 v ev. km 8,258 bylo použito tuhé upevnění s tuhými svěrkami ŽS4. Nové výhybky jsou 2. generace tvaru 49 na betonových pražcích s pružným upevněním. Od km 7,635 338 do km 7,688 966 (ZVč.6) bylo zřízeno otevřené kolejové lože a v celé stanici kolejové lože zapuštěné. Ve stanici byly zřízeny drážní stezky. V celém rekonstruovaném úseku byla zřízena bezstyková kolej. V návaznosti na úpravu kolejiště byly provedeny práce na zabezpečovacím, sdělovacím a elektrickém zařízení.

V rámci objektu železničního spodku byla realizována sanace pražcového podloží včetně zlepšené konstrukce pražcového podloží. Bylo provedeno odvodnění kolejiště ve stanici systémem podélných vsakovacích žeber.

Nově bylo v žst. Strážnice mezi kolejemi č. 1 a č. 3 vybudováno jednostranné poloostrovní nástupiště. Přístup na nástupiště byl proveden přes centrální přechod (km 7,905 026), který vede přes kolej č. 3. Nástupiště č. 1 bylo nově zřízeno v nové poloze. Všechna nástupiště mají nyní jednotnou výšku nástupní hrany v úrovní 550 mm nad TK.

Rekonstrukcí stanice došlo i k úpravě železničního přejezdu P8142 v km 8,258. Z původně čtyřkolejného přejezdu je nyní pouze dvoukolejný, což přineslo výrazné úspory nákladů na údržbu a současně i zvýšení bezpečnosti provozu.

Rekonstrukcí železniční stanice nedošlo ke zvýšení rychlosti ani se nebyla zvýšena intenzita dopravy, avšak rekonstrukce přinesla výrazné zlepšení bezpečnosti železniční dopravy a komfortu pro cestující.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice