Oprava kolejí v žst. Moravský Krumlov – kolej č.1

Popis projektu

Objednatel: Správa železnic, s.o.
Smluvní objem: 6,7 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Předmětem stavby byla výměna a oprava provozně opotřebených částí železničního svršku a spodku v koleji č.1 v žst. Moravský Krumlov. Železniční stanice se nachází na trati Rakšice – Moravské Bránice. Kolej byla opravena v km 121,780 – 122,394 v celkové délce 614m. Důvodem bylo značné opotřebení kolejnic i upevňovadel a jejich nedostatečná držebnost, v koleji byla blátivá místa a některé dřevěné pražce byly napadeny hnilobou.

Po vyjmutí kolejového roštu se odtěžilo kolejové lože a v části koleje, kde byla blátivá místa se zřídila nová konstrukční vrstva. V celém úseku byl doplněn čistý štěrk fr. 32/63 do kolejového lože. V kolejovém roštu byly vyměněny dřevěné pražce za betonové typu B91, na obou zhlavích ve výhybkách č.1 a 9 byly použity nové výhybkové pražce dřevěné. V koleji byly použity nové kolejnice tvaru 49 E1 délky 75 a 25m. Kolejnice byly následně svařeny a byla zřízena bezstyková kolej. Součástí opravy bylo i vyrovnání hrany sypaného nástupiště a úprava povrchu. Stávající dva přechody z betonových panelů byly demontovány a nahrazeny novými.

Opravou byla zajištěna bezpečnost provozu a došlo ke zlepšení pohybu cestujících v rámci železniční stanice při nástupu a výstupu z vlaku.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice