Oprava mostu v km 155,892 trati Brno-Česká Třebová v ulici Křenová

Popis projektu

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem: 40,3 mil. Kč
Zhotovitel: Sdružení SEŽEV-REKO, a.s., AK Signal a.s., Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Popis projektu

Účelem stavby byla rekonstrukce mostu, který již po letech provozu vykazoval značné závady. Jednalo se především o vypadané kamenné zdivo, průsaky vody a chybějící hydroizolace.

Z důvodu úplného přerušení provozu na mostě bylo nutné pro převedení vlaků kategorie EC a IC před samotnou rekonstrukcí vybudovat na nádraží Brno - dolní provizorní nástupiště délky 200m, které bylo situováno v místě snesené koleje č. 3. Nástupiště bylo vybaveno informačním systémem, osvětlením a přístřeškem.

Při rekonstrukci bylo provedeno kompletní snesení železničního svršku a konstrukčních vrstev na mostě, zřízena nová izolace a zajištěno odvodnění mostu. Na obou stranách byly opraveny římsy a na straně k ulici Křenová bylo repasováno zábradlí. Z líce konstrukce pak byla provedena sanace mostu. Současně s touto rekonstrukcí se přistoupilo i k rozsáhlejší rekonstrukci železničního svršku na mostě a v blízkém okolí mostu. Celkem byly nahrazeny 4 křižovatkové výhybky, 2 jednoduché výhybky a střed dvojité kolejové spojky za nové a 1 jednoduchá výhybka byla regenerována. Samotná úprava GPK pak zasahovala ve všech kolejích až ke koncům nástupišť brněnského hlavního nádraží, dále pak do kusých odstavných kolejí a končí za prvním obloukem traťové koleje ve směru na Brno – Židenice. Rekonstrukcí byl vyřešen havarijní stav mostu a tím byla prodloužena jeho životnost v řádů desítek let.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice