Oprava náspu na trati Veselí nad Moravou-Vrbovce v km 54,200 - 54,500

Popis projektu

Objednatel: SŽDC Brno
Smluvní objem: 29,8 mil.

Popis projektu

Jednalo se zde již o dlouhodobý problém ujíždějícího svahu, který byl neustále řešen výškovou úpravou propadající se koleje. K razantní opravě bylo přistoupeno ve chvíli, kdy se část svahu sesunula a z tohoto důvodu byl zastaven provoz na trati. Sanace byla provedena dvěma způsoby. V místě mimo sesuv byl svah zpevněn vibrovanými štěrkovými pilotami a v místě sesuvu byl celý svah odkopán do hloubky zhruba 8 až 10 m na úroveň klenby propustku. Zemní pláně byly vyspádovány a protilehlé svahy byly opatřeny tzv. zavazujícími stupni. Podél stávajícího propustku byla vykopána rýha a zřízena drenáž, která odvádí vodu z tělesa náspu. Na takto upravenou zemní pláň byla položena geotextilie a geomřížka Tensar. Dále navazovaly opakující se vrstvy sendvičové konstrukce, které tvořila zemina zlepšená vápnem, drenážní vrstva ze štěrkodrť fr. 0/32 a opět geotextilie s geomřížkou. Takto bylo vytvořeno celé těleso náspu až po úroveň zemní pláně a následovaly konstrukční vrstvy koleje. Konstrukční vrstvy byly nově zřízeny i nad štěrkovými pilotami. Poté byl položen kolejový rošt v délce 1 km, který bylo nutné vytrhnout a zřídit tak jedinou možnou přístupovou cestu k ujetému svahu ze zastávky Louka u Ostrohu.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice