Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací

Aktuality
 
17.09.2018 10:55:13

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26.10.2018 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
30.08.2018 13:51:59

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. přizpůsobila systém ochrany osobních údajů v rámci Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (zkratkou GDPR)

» více

 
26.09.2017 11:23:57

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27.10.2017 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
03.07.2017 8:34:42

Dne 21.6.2017 naše společnost získala osvědčení o akreditaci s předmětem ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy, přípravu k odborným zkouškám a následné pravidelné školení dle zákona o drahách.

» více

 
 
 

Oprava náspu na trati Veselí nad Moravou-Vrbovce v km 54,200 - 54,500

Objednatel SŽDC Brno
Smluvní objem 29,8 mil.

Popis projektu

Jednalo se zde již o dlouhodobý problém ujíždějícího svahu, který byl neustále řešen výškovou úpravou propadající se koleje. K razantní opravě bylo přistoupeno ve chvíli, kdy se část svahu sesunula a z tohoto důvodu byl zastaven provoz na trati. Sanace byla provedena dvěma způsoby. V místě mimo sesuv byl svah zpevněn vibrovanými štěrkovými pilotami a v místě sesuvu byl celý svah odkopán do hloubky zhruba 8 až 10 m na úroveň klenby propustku. Zemní pláně byly vyspádovány a protilehlé svahy byly opatřeny tzv. zavazujícími stupni. Podél stávajícího propustku byla vykopána rýha a zřízena drenáž, která odvádí vodu z tělesa náspu. Na takto upravenou zemní pláň byla položena geotextilie a geomřížka Tensar. Dále navazovaly opakující se vrstvy sendvičové konstrukce, které tvořila zemina zlepšená vápnem, drenážní vrstva ze štěrkodrť fr. 0/32 a opět geotextilie s geomřížkou. Takto bylo vytvořeno celé těleso náspu až po úroveň zemní pláně a následovaly konstrukční vrstvy koleje. Konstrukční vrstvy byly nově zřízeny i nad štěrkovými pilotami. Poté byl položen kolejový rošt v délce 1 km, který bylo nutné vytrhnout a zřídit tak jedinou možnou přístupovou cestu k ujetému svahu ze zastávky Louka u Ostrohu.

Fotografie


Ujetý svah před opravou

Ujetý svah před opravou

Ujetý svah před opravou

Ujetý svah před opravou

Propadlá kolej

Zřizování vibrovanných štěrkových pilot

Zřizování vibrovanných štěrkových pilot

Zřizování vibrovanných štěrkových pilot

Zřizování vibrovanných štěrkových pilot

Přístupová cesta po vytržení kolejových polí

Odtěžování ujetého svahu

Odtěžování ujetého svahu

Zavazující stupně na svahu

Zavazující stupně na svahu

Odtěžování celého ujetého svahu

Odtěžování celého ujetého svahu

Odtěžování celého ujetého svahu

Odtěžování celého ujetého svahu

Odtěžování celého ujetého svahu

Odtěžování celého ujetého svahu

Výkop rýhy pro drenáž pro odvod vody z náspu

Pokládka geotextilie a geomřížky na upravenou pláň

Pokládka geotextilie a geomřížky na upravenou pláň

Pokládka geotextilie a geomřížky na upravenou pláň

Zhutněné svahové stupně

Zřízení první vrstvy sendvičové konstrukce svahu

Zřizování sendvičové konstrukce svahu

Provádění statické zatěžovací zkoušky

Postupné zřizování vrstev svahu

Postupné zřizování vrstev svahu

Postupné zřizování vrstev svahu

Postupné zřizování vrstev svahu

Hutnění vrstvy štěrkodrti

Stav po realizaci - původní přístupová cesta

Stav po realizaci - původní přístupová cesta

Stav po realizaci - původní přístupová cesta

Stav po realizaci - nový násep

Stav po realizaci - původní propustek pod náspem

Stav po realizaci - vyústění drenáží uložených v náspu

Stav po realizaci - trať za náspem se zpevněným dráážním příkopem

Stav po realizaci - kolej na novém náspu

Stav po realizaci - zrekonstruovaný kamenný příkop

Stav po realizaci
 
 
 
 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište nám

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.