Oprava nástupišť č. 5 a 6 v žst. Brno hl.n.

Popis projektu

Objednatel: Správa železnic, s.o.
Smluvní objem: 92,0 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Stavba řešila rekonstrukci nástupiště č. 5 a 6 na hlavním nádraží v Brně z důvodu nevyhovujícího technického stavu.

Nástupiště č. 5. a 6. jsou řešena jako jazyková. Konstrukce nástupišť byla nově provedena z prefabrikátů tvaru L s označením H130. Z důvodu vysokých kleneb mostu přes ulici Hybešova bylo nutné použít v těchto místech atypické snížené prefabrikáty. V prostoru napojení na přístupovou plochu byly pro vyrovnání výškových rozdílů mezi nástupišti a přístupovým chodníkem zřízeny rampy, čímž bylo dosaženo bezbariérového přístupu. Vlastní plocha nástupišť je tvořena zámkovou dlažbou. Na nástupištích byly provedeny bezpečnostní a orientační pásy. Nástupiště byla opatřena novým mobiliářem a byl osazen nový orientační systém.

Na nástupištích a přístupovém chodníku byly vybudovány nové ocelové přístřešky. Konstrukce přístřešků byla provedena z válcovaných profilů a na zastřešení byl použit vlnitý plech s povrchovou antikorozní úpravou. Celá konstrukce má totožnou barvu jako dříve rekonstruované přístřešky na nástupištích 1 až 4 a byl tak sjednocen vzhled celého Brněnského nádraží. Jako ochrana proti ptactvu byly po celé ploše zastřešení nataženy ochranné sítě a bodce. Odvod dešťové vody je proveden integrovaným okapovým systémem a voda je svedena do rekonstruované kanalizační sítě uložené v konstrukci nástupišť.

Součástí rekonstrukce nástupišť bylo i osazení nového staničního rozhlasu a elektronických tabulí s časy odjezdu vlaků. V prostoru zastřešení bylo osazeno nové osvětlení s úspornými zdroji. Dále bylo nástupiště osazeno novým orientačním systémem a rovněž i novým mobiliářem.

Rekonstrukcí nástupišť byla dokončena celková oprava stávajícího hlavního nádraží v jeho dosavadní poloze. Bylo tak dosaženo zvýšení kvality a kultury cestování pro cestující tohoto velmi vytíženého dopravního uzlu a také došlo k architektonickému sjednocení všech nástupišť, které se na Brněnském hlavním nádraží nachází.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice