Oprava staničních kolejí v žst. Kostelec u Jihlavy

Popis projektu

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem: 20,0 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

K opravě staničních kolejí v žst. Kostelec u Jihlavy investor přistoupil z důvodu zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy a udržení kvality stavu jízdní dráhy.

Při opravě byly vytrženy koleje č. 1 a 2 spolu s výhybkami č. 3, 4 a 5. Kolejové lože bylo částečně odtěženo a nahrazeno novým štěrkem. V jednom úseku o délce cca 170 m byl velký výskyt blátivého podloží. Toto místo bylo zcela odtěženo, zřízena nová konstrukční vrstva a doplněno čistým kolejovým ložem. Kolejový rošt byl zřízen z užitého materiálu s použitím betonových pražců SB8 a kolejnic tvaru R65. Nejvíce pojížděna výhybka č. 3 byla nahrazena užitou výhybkou, která byla zregenerována a vybavena novými dřevěnými pražci. Ve výhybkách č. 4 a 5 byly kompletně vyměněny dřevěné pražce a upevňovadla a následně byly zapojeny do bezstykové koleje.

Součástí opravy bylo i vyrovnání nástupní hrany nástupišť č. 1 a 2 a úprava povrchu. V délce opravovaného úseku se rovněž nachází úrovňový přechod, který byl tvořený vyžilými železobetonovými panely. Ty byly odstraněny a nahrazeny novými panely.

Opravou kolejí bylo dosaženo vytyčených cílů. Byla zajištěna dostatečná bezpečnost provozu, zvýšen komfort cestování a úpravou hrany a povrchu nástupišť se předešlo možnému zranění cestujících při nástupu a výstupu z vlaku.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice