Oprava staničních kolejí v žst. Moravské Bránice – kolej č.3

Popis projektu

Objednatel: Správa železnic, s.o.
Smluvní objem: 6,8 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Předmětem opravy staničních kolejí v žst. Moravské Bránice – kolej č.3 byla výměna a oprava provozně opotřebených částí železničního svršku a spodku v km 131,613 – 132,014. Důvodem bylo nedostatečná držebnost upevňovadel, opotřebení kolejnic a znečištěné štěrkové lože. Některé pražce byly napadeny hnilobou.

Po vyjmutí kolejového roštu v koleji č. 3 a 3a bylo odtěženo kolejové lože a zhutněny původní konstrukční vrstvy. V celém úseku bylo doplněno kolejové lože novým štěrkem fr. 32/63. Byla provedena montáž nového kolejového roštu v koleji č.3 z nových betonových pražců B03 a nových kolejnic tvaru 49 E1 v délkách 75m. Zrušená část koleje č.5 byla v délce 120m vytržena a ukončena kolejnicovým zarážedlem. Montáž kolejového roštu v ochranném poli před výhybkou č.5, v koleji č.7 a 3a byla provedena z vyzískaného materiálu a na koncích kolejí byla osazena kolejnicová zarážedla. Ve výhybce č. 5 a 9 byly vyměněny upevňovadla a ve výhybce č.5 proběhla výměna upevňovadel včetně dřevěných pražců. Následně byla provedena směrová a výšková úprava GPK v dotčených kolejích i stávajících výhybkách. V závěru stavby byly upraveny všechny plochy po vytržených kolejích, které byly zkráceny a doplněno a upraveno nástupiště a drážní stezky. Původní přechody byly nahrazeny novými přechodovými konstrukcemi PedeSTRAIL Před výpravní budovou a v přístupu k přechodům byla nově zpevněna plocha zámkovou dlažbou.

Opravou byla zajištěna bezpečnost provozu a došlo ke zvýšení komfortu cestujících při pohybu v železniční stanici.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice