Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Popis projektu

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem: 14,7 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis Projektu

Z důvodu stáří železničního svršku a opotřebení upevňovadel bylo rozhodnuto o opravě tratě v úsecích v km 0,510 – 1,964 a 2,966 – 3,319. Na části trati se nacházely ještě staré kolejnice tvaru A na ocelových pražcích, které již nevyhovovaly provozu a upevňovadla ve zmíněných úsecích přestávala plnit svou úlohu.

V prvním úseku v km 0,510 – 1,964 byla provedena souvislá výměna kolejnic s použitím kolejnicových pasů délky 75 m, které byly svařeny do bezstykové koleje. V úseku s ocelovými pražci byl kolejový rošt vytržen a kolejové lože bylo odtěženo pro pokládku nového kolejového roštu s betonovými pražci SB8. V prostorech pod výhybkami, dilatačními zařízeními a přejezdem byla odtěžena i konstrukční vrstva a zřízena stabilizační vrstva z KSC. Stávající výhybky byly regenerovány. V km 1,311 – 1,402 bylo zřízeno nové nástupiště s pevnou nástupní hranou z konzolových desek v délce 91 m.

Ve druhém úseku v km 2,966 – 3,319 bylo provedeno strojní čištění kolejového lože, výměna kolejového roštu s použitím kolejnicových pasů délky 75 m a betonových pražců SB8. Kolej byla následně svařena do bezstykové koleje.

Opravou tratě bylo dosaženo zvýšení bezpečnosti provozu a zajištění stability geometrických parametrů koleje na dalších několik let.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice