Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací

Aktuality
 
17.09.2018 10:55:13

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26.10.2018 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
30.08.2018 13:51:59

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. přizpůsobila systém ochrany osobních údajů v rámci Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (zkratkou GDPR)

» více

 
26.09.2017 11:23:57

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27.10.2017 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
03.07.2017 8:34:42

Dne 21.6.2017 naše společnost získala osvědčení o akreditaci s předmětem ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy, přípravu k odborným zkouškám a následné pravidelné školení dle zákona o drahách.

» více

 
 
 

Oprava tratě v úseku Rohatec - Sudoměřice nad Moravou

Objednatel Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem 14,7 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis Projektu

Z důvodu stáří železničního svršku a opotřebení upevňovadel bylo rozhodnuto o opravě tratě v úsecích v km 0,510 – 1,964 a 2,966 – 3,319. Na části trati se nacházely ještě staré kolejnice tvaru A na ocelových pražcích, které již nevyhovovaly provozu a upevňovadla ve zmíněných úsecích přestávala plnit svou úlohu.

V prvním úseku v km 0,510 – 1,964 byla provedena souvislá výměna kolejnic s použitím kolejnicových pasů délky 75 m, které byly svařeny do bezstykové koleje. V úseku s ocelovými pražci byl kolejový rošt vytržen a kolejové lože bylo odtěženo pro pokládku nového kolejového roštu s betonovými pražci SB8. V prostorech pod výhybkami, dilatačními zařízeními a přejezdem byla odtěžena i konstrukční vrstva a zřízena stabilizační vrstva z KSC. Stávající výhybky byly regenerovány. V km 1,311 – 1,402 bylo zřízeno nové nástupiště s pevnou nástupní hranou z konzolových desek v délce 91 m.

Ve druhém úseku v km 2,966 – 3,319 bylo provedeno strojní čištění kolejového lože, výměna kolejového roštu s použitím kolejnicových pasů délky 75 m a betonových pražců SB8. Kolej byla následně svařena do bezstykové koleje.

Opravou tratě bylo dosaženo zvýšení bezpečnosti provozu a zajištění stability geometrických parametrů koleje na dalších několik let.

Fotografie


Původní stav

Původní stav ocelového mostu

Původní stav

Původní stav

Původní stav

Vytržený kolejový rošt

Vytržené výhybky a kolejový rošt

Rozhrnutí kolejového lože pro pokládku v ose

Odtěžení konstrukční vrstvy před mostem

Most po demontáži mostnic

Předštěrkování před pokládkou

Konstrukční vrstva před mostem

Odtěžené písky pod výhybkami

Nová konstrukční vrstva pod výhybkami

Předštěrkování koleje na mostku

Připravená drážka pro pokládku v ose

Pokládka kolejového roštu v ose

Pokládka kolejového roštu v ose

Pokládka kolejového roštu v ose

Regenerované výhybky

Strojní čištění kolejového lože

Kolej po čištění kolejového lože

Směrová a výšková úprava koleje

Dokončená kolej

Zřízení základových bloků pod nástupiště

Osazení dilatačního zařízení

Nástupiště z konzolových desek

Finální stav

Finální stav

Finální stav

Finální stav

Finální stav

Nový přejezd spolu s rekonstruovaným mostem

Dokončené nástupiště
 
 
 
 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište nám

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.