Oprava tratě Veselí nad Moravou – Strážnice

Popis projektu

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem: 11,9 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

V úseku tratě Veselí nad Moravou – Strážnice byl v km 0,960-1,370 problém s odvodněním, který způsoboval pronikaní blátivého podloží do kolejového lože. Takto znečištěné lože neplní dostatečně svou funkci a je narušena stabilita geometrické polohy koleje. Investor v tomto problémovém úseku požadoval zřízení vsakovacího žebra a pročištění kolejového lože. Čištění proběhlo za pomoci sanační čističky, která umožnila vložení geotextilie na pláň železničního spodku. Současně byly vyměněny kolejnice na vytypovaných místech tratě a v celém úseku provedena směrová a výšková úprava koleje. Opravou byly odstraněny problémy se vznikem blátivých míst a byla stabilizována geometrická poloha koleje. V zastávce Zarazice byl upraven přístup na nástupiště a proveden nový nátěr zábradlí.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice