Oprava trati Moravské Bránice-Moravský Krumlov

Popis projektu

Objednatel: Správa železnic, s.o.
Smluvní objem: 122,5 mil. Kč
Zhotovitel: Společnost "M. Bránice - M. Krumlov" složená z firem SEŽEV-REKO, a.s. a SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Popis projektu

Stavba byla zaměřena na rekonstrukci koleje, tunelů a propustků na regionální dráze Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou. Provedly se opravy železničního svršku a spodku v km 128,431 – 122,460.

Železniční svršek byl rekonstruován novým materiálem tvaru 49E1 na betonových pražcích B91S/2 s bezpodkladnicovým pružným upevněním W14 s rozdělením pražců „d". V celé délce traťového úseku byla zřízena bezstyková kolej svařením dlouhých kolejnicových pasů. Dále byla provedena úprava geometrie koleje. Původní zajišťovací značky byly odstraněny a byly kompletně nahrazeny za nové. V úseku trati se provedlo osazení nových návěstí odpovídající nově zvýšené traťové rychlosti.

Konstrukce železničního spodku byla nově zřízena u rekonstruovaných propustků. V rámci železničního spodku byla provedena úprava odvodnění, proběhlo odstranění nástupiště ve zrušené zastávce Budkovice a odstranily se nepotřebné sloupy a objekty. Pláň železničního spodku je vždy odvodněna do drážního příkopu. Voda z drážních příkopů je svedena do propustků nebo na terén. V několika úsecích bylo provedeno odvodnění pomocí trativodů nebo vsakovací rýhy v případě nemožnosti vyvést odtékající vodu na terén.

Na upravovaných zářezových svazích byla zřízena vegetační ochrana, která je tvořena georohoží, ohumusováním a osetím. Z důvodu zajištění stability svahu, zejména v místech u obnovovaných příkopů, byly zřízeny opěrné zídky z vyzískaných pražců.

Pro zajištění bezpečného pohybu drážních zaměstnanců v kolejišti byly zřízeny drážní stezky.

Realizací stavby byl odstraněn nevyhovující stav železničního svršku a bylo zajištěno kvalitního odvodu vody od tratě a bylo tak zabráněno podmáčení tratě, které mělo negativní vliv na geometrii koleje. Současně došlo ke zvýšení traťové rychlosti a kvality pro cestující veřejnost.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice