Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava - I. etapa

Popis projektu

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Smluvní objem: 101,2 mil. Kč
Zhotovitel: "Společnost Luka nad Jihlavou" složené z firem SEŽEV-REKO, a.s., SWIETELSKY Rail CZ s.r.o, Chládek a Tiňtěra Havlíčkův Brod, a.s.

Popis projektu

Hlavním smyslem stavby neinvestičního charakteru byla oprava traťového úseku železničního svršku včetně provedení nového systému odvodnění po celé délce řešeného úseku. Mimo navržené úpravy svršku a spodku byly navrženy i úpravy na úrovňových kříženích a na mostních objektech.

TÚ navazuje v přímé na úsek vedoucí od ŽST Luka nad Jihlavou v km cca 188,050 a končí v km cca 190,850 opět v přímé.

Na TÚ byl proveden nový železniční svršek z kolejnic tvaru 49 E1 s pružným bezpodkladnicovým upevněním W14 na betonových pražcích s rozdělením „u“. Na trati byly zkušebně použity pražce typu B70 polské výroby. V místě přejezdů a přechodů, kde došlo k výměně kolejnic, byla použita upevňovadla s antikorozní úpravou.

V km 188,944 byla v rámci stavby provedena rekonstrukce stávající klenby mostu provedením železobetonové roznášecí desky s parapetními římsami, na které bylo osazeno ocelové zábradlí a dále byla provedena sanace kamenné konstrukce.

Při rekonstrukci přejezdu P3670 v km 188,445, byla původní přejezdová konstrukce zdemolována a nahrazena novou rozebíratelnou plastbetonovou konstrukcí umožňující průchod strojní mechanizací v koleji. Rekonstrukce proběhla včetně úpravy přilehlých úseků převáděné komunikace.

V km 188,999, km 189,198 a km 189,381 byly kompletně zdemolovány stávající propustky a náhradou byly provedeny nové železobetonové propustky z prefabrikovaných patkových trub. Propustek, v km 188,999 byl ukončen železobetonovou vtokovou jímkou a šikmým odlážděným čelem na výtoku. Další dva propustky končily šikmými odlážděnými čely na obou stranách.

Tato ukončená I. etapa byla koordinována s etapami č. II až V., které budou realizovány po této etapě a budou na ni plynule navazovat.

Realizace stavby přinesla zkrácení jízdních dob díky navýšení traťové rychlosti a došlo ke zvýšení komfortu cestujících.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice