Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou – Jihlava – II. etapa

Popis projektu

Objednatel: Správa železnic, s.o.
Smluvní objem: 56,1 mil. Kč
Zhotovitel: Společnost Luka nad Jihlavou se členy SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. a SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

TÚ Luka nad Jihlavou – Jihlava je součástí trati Brno hlavní nádraží – Jihlava. Hlavním smyslem stavby byla oprava traťového úseku včetně navržení nového systému odvodnění po celé délce řešeného úseku. Mimo úpravy svršku a spodku byly provedeny i úpravy na úrovňových kříženích a na mostních objektech.

V rámci objektu železničního spodku byla vybudována nová konstrukce pražcového podloží včetně zlepšené konstrukce pražcového podloží.

Tato etapa zahrnovala opravu železničního svršku a spodku v traťovém úseku od km 195,000 000 do km 198,301 616 (začátek výhybky č.1 v žst. Jihlava). Nový železniční svršek je z kolejnic tvaru 49 E1, svařených do bezstykové koleje, s pružným bezpodkladnicovým upevněním W14 na betonových pražcích B91 s rozdělením „u“. V místě přejezdů a přechodů, kde došlo k výměně kolejnic, mají upevňovadla antikorozní úpravu. Kolejové lože bylo zřízeno z nového drceného kameniva frakce 31,5/63 mm v tloušťce 350 mm pod ložnou plochou pražce.

Nová konstrukce železničního svršku zajišťuje bezpečnou jízdu vozidla při největší stanovené hmotnosti na nápravu a nejvyšší dovolené rychlosti. Kolej byla v celé délce rekonstruovaného úseku byla svařena do bezstykové koleje. Stavba přinesla zkrácení jízdných dob díky zvýšení traťové rychlosti a došlo ke zvýšení komfortu cestujících a rovněž i bezpečnosti cestování.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice