Oprava trati v úseku Nedvědice - Tišnov

Popis projektu

Objednatel: Správa železnic, s.o.
Smluvní objem: 113,0 mil. Kč
Zhotovitel: Společnost "Nedvědice-Tišnov" složená z firem SEŽEV-REKO, a.s. a SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Popis projektu

Předmětem díla bylo zvýšení bezpečnosti provozování drážní dopravy, zvýšení komfortu jízdy, odstranění defektoskopicky vadných kolejnic a vadných pražců, oprava nástupiště v zastávce Prudká, oprava přejezdů a oprava propustků a mostů.

Realizace zahrnovala výměnu železničního svršku traťové koleje, která byla provedena včetně pročištění, resp. výměny kolejového lože v km 80,192 – 82,220, 84,900 – 86,220 a 87,940 – 88,700. Provedla se výměna původních pražců za nové betonové pražce B91 S/2 s upevněním W14 s rozdělením „d“. V km 85,233 – 85,409 se nachází tunel Prudká, v kterém byly použity nové ocelové Y pražce s rozdělením „k“ v antikorozní úpravě. Kolejnice jsou v celém úseku nové, tvar 49 E1. Z důvodu průběhu prací na bezstykové koleji v zimních měsících a nevyhovujících klimatických podmínek pro její zřízení, byly provedeny pouze montážní svary, při oteplení byl celý úsek opětovně povolen, kolej rozříznuta po předepsaných vzdálenostech a svařena do BK. Obsahem prací na železničním spodku bylo především zlepšení stavu odvodnění, drážních stezek a odtěžení přebytečného materiálu. Celkem bylo pročištěno 2,5km nezpevněných příkopů.

V zastávce Prudká bylo odstraněno původní nástupiště a nově zřízeno mimoúrovňové vnější nástupiště s hranou Tischer na podložce nástupištních tvárnic částečně z vyzískaného materiálu. Z důvodu prudkého svahu na konci nástupiště bylo nutné vybudovat prefabrikovanou železobetonovou zídku pomocí krabicových dílů (železobetonových prefabrikátů) U3 kladených do betonového lože a osadit zábradlí. Práce na přejezdech P7079 a P7072 zahrnovala výměnu původních přejezdových konstrukcí za nové plně rozebíratelné plastbetonové konstrukce uložené na patě kolejnic a na závěrných zídkách.

Stávající staticky nevyhovující propustky byly zdemolovány a nahrazeny novými propustky ze železobetonových prefabrikátů. Ostatní propustky byly zasanovány. Na železobetonových železničních mostech byla provedena oprava systému vodotěsné izolace a dilatačních spár, sanace nosné konstrukce, oprava spárování svahových kuželů a křídel, obnova protikorozní ochrany zábradlí a zřízení přechodových zídek. U ocelových železničních mostů byla provedena výměna mostnic a pozednic, obnova protikorozní ochrany ocelových prvků mostovky a zřízení odvodnění rubu opěr.

Stavba bezprostředně navazovala na stavbu železničního přejezdu P7071 a rekonstrukci výhybky č.1 před žst. Nedvědice, kterou rovněž realizovala firma SEŽEV – REKO, a.s. a vše vzájemně koordinovala.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice