Oprava výhybek č. 10a/b a č. 11a/b v žst. Moravské Bránice

Popis projektu

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem: 27,1 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

V žst. Moravské Bránice na Ivančickém, resp. Moravskokrumlovském zhlaví nachází dvojitá kolejová spojka spolu se dvěma celokřižovatkovými výhybkami. Tato složitá konstrukce, která byla vložena do kolejiště v roce 1970, již byla značně opotřebovaná a bylo tedy nutné přistoupit k její výměně za zcela nové konstrukce.

Projektem bylo navrženo vložení nových konstrukcí na betonových pražcích. Kolejiště si zachovalo svou původní konfiguraci, nicméně výhybkové konstrukce byly použity z již aktuálně využívaných typů. Pod výhybkami byla zřízena zcela nová konstrukční vrstva a rovněž přibylo podpovrchové odvodnění pro kvalitní odtok vody z kolejiště. V návaznosti na tuto opravu byly provedeny i drobné opravy v přilehlých kolejích a výhybkách a byla provedena kompletní úprava geometrické polohy kolejí na celém zhlaví. Opravou tak byl zajištěn bezpečný průjezd kolejových vozidel přes kolejová rozvětvení a bylo dosaženo snadnější údržby díky použití nových výhybkových konstrukcí.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice