Oprava výhybek č. 5, 6, 7 žst. Jaroměřice n/R

Popis projektu

Objednatel: Správa železnic, s.o.
Smluvní objem: 22,2 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Stavba řešila výměnu výhybek na Kojetickém zhlaví v žst. Jaroměřice nad Rokytnou, která se nachází na jednokolejné neelektrifikované trati Znojmo – Okříšky a mezistaničním úseku Jaroměřice nad Rokytnou – Kojetice na Moravě.

Během stavby došlo k vytržení původních výhybek a k vložení nových výhybek č. 4, 5, 6, 7 v nové poloze. Při rekonstrukci výhybek došlo i v přípojných polích k výměně původních dřevěných pražců za nové betonové. Všechny výhybkové konstrukce a přilehlé úseky hlavních kolejí byly svařeny a zapojeny do bezstykové koleje. V ostatních kolejích došlo pouze ke svaření s okolními úseky. V celé žst. Jaroměřice nad Rokytnou bylo provedeno nové zapuštěné kolejové lože. V rámci prací na železničním spodku byly odtěženy původní konstrukční vrstvy a bylo zřízeno nové pražcové podloží v oblasti nových výhybek a v přípojných úsecích. Odvodnění bylo zajištěno pomocí trativodů.

Důvodem stavby byla výměna provozně opotřebených a zastaralých výhybkových konstrukcí. Výměnou došlo ke zlepšení komfortu cestování a bezpečnosti provozování drážní dopravy.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice