Oprava výhybek na odb.Brno-Židenice-I.etapa-výhybka č.6a/b

Popis projektu

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Smluvní objem: 9,3 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Stavba řešila výměnu křižovatkové výhybky číslo 6a/b vevařené do bezstykové koleje na odbočce Brno – Židenice km 157,870 – 157,920. Výhybka byla situována z větší části na mostním objektu s nedostatečnou tloušťkou kolejového lože. Výměna výhybky číslo 6a/b byla provedena za výhybku stejného typu CS49-1:9-190-d-ČZ včetně obnovy železničního svršku v kolejových přípojích mezi navazujícími výhybkami. Byly vevařeny nové lisy. Dále bylo vyměněno kolejové lože v mocnosti do 0,5 m. Na závěr byla provedena směrová a výšková úprava koleje včetně přilehlých výhybek č. 5, 8, 10 a koleje č. 2 od km 157,800 do km 158,900. Výměna výhybek zahrnovala i vyvolané práce jako výměna přestavníků na výhybce č. 6a/b, odpojení a zpětné připojení EOV na této výhybce, demontáž a zpětná montáž prvků, které tvořily překážku v koleji pro provedení prací. Na závěr byla provedena kontrola GPK měřícím vozíkem KRAB a přeměření výhybky 6a/b. Výměnou výhybek byl zajištěn bezpečný průjezd kolejových vozidel přes kolejová rozvětvení a dosažení snadnější údržby díky použití nových výhybkových konstrukcí.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice