Oprava výhybek v žst. Hodonín

Popis projektu

Objednatel: Správa železnic, s.o.
Smluvní objem: 42,8 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Záměrem stavby bylo trvalé zajištění provozuschopného stavu na dopravních a manipulačních kolejích v žst. Hodonín, která se nachází v 104,144km na dvoukolejné celostátní koridorové trati Přerov – Břeclav.

Byla provedena oprava svršku v kolejích 7, 7a, 9, 11, 13 na přerovském zhlaví stanice a výměna 3 stávajících výhybek č.32ab, 34 a 35. Výhybka č.36 byla demontována bez náhrady. V nutném rozsahu byly sanovány i výběhy z výhybek pro navázání na stávající stav. Matečná kolej byla mírně posunuta tak, aby bylo geometrií koleje dosažena rychlost 40 km/h ve všech kolejích 7 až 13. Navržená rekonstrukce si vyžádala sanaci pražcového podloží pod opravovanými výhybkami a částmi koleje včetně zřízení trativodů. Úpravy byly také provedeny na technologických profesí jako je trakční vedení, silnoproud, zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení.

Rekonstrukce výhybek č. 32a/b, 34, a 35 v žst. Hodonín přinesla úspory v podobě snížení provozních nákladů na údržbu, byla zvýšená bezpečnost provozování drážní dopravy a zvýšena propustnost zhlaví související se zvýšenou rychlostí při jízdě do odbočných směrů na koleje č. 7, 9 a 11.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice