Oprava výhybek žst. Moravské Budějovice – I.etapa

Popis projektu

Objednatel: Správa železnic, s.o.
Smluvní objem: 59,7 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s. a Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Popis projektu

Výhybky v žst. Moravské Budějovice byly ve špatném technickém stavu, zemní pláň neměla požadovanou únosnost, docházelo k promrzání. V rámci této stavby byly v km 137,900 – 138,600 dodány a osazeny nové výhybky č. 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9 a č.13 podle nového číslování, včetně jednoduché kolejové spojky a přípojných polí. Původní dřevěné pražce ve staničních kolejích byly vyměněny za betonové. Na konci oprav železničního svršku v koleji č. 1 a 2 směrem do stanice byly dodány a osazeny přechodové kolejnice S49/R65 dl. 12,5 m. Stávající kolejové lože v úsecích s novým železničním svrškem bylo odtěženo spolu s původní konstrukční vrstvou. Bylo zřízeno nové odvodnění formou systému trativodů a rovněž nové konstrukční vrstvy železničního spodku. Následně na tyto vrstvy bylo opětovně zřízeno kolejové lože z nového materiálu z drceného kameniva fr. 31,5/63 mm v tloušťce 0,350 m pod ložnou plochou pražce. Kolejové lože zde bylo zřízeno zapuštěné.

Ve výhybkách č.10, 11 a 12 podle nového číslování byly částečně vyměněny dřevěné pražce a následně byla provedena směrová a výšková úprava a doplněno kolejové lože.

V místech úprav GPK bylo doplněno kolejové lože materiálem novým a bylo upraveno do předepsaného tvaru – dle SŽDC S3.

Stávající nástupiště byla z důvodu nové konfigurace zhlaví posunuta a nástupní hrany byly vyrovnány.

Ve stanici podél opravovaných výhybek v rozsahu sanace železničního spodku bylo řešeno odvodnění pomocí trativodů, vsakovacích žeber a šachet.

Opravou kolejiště byl zajištěn vyhovující technický stav a bezpečnější chod celé žst. Moravské Budějovice.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice