Oprava železničního svršku TK v úseku Rohatec - Sudoměřice, tratě Hodonín - Vrbovce

Popis projektu

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem: 19,3 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

K opravě bylo přistoupeno z důvodu značného stáří železničního svršku. Na trati se vyskytovaly ještě staré ocelové pražce a již dlouho nevyráběné kolejnice tvaru A, které jsou dle platných předpisů možné v koleji ponechat pouze do nejbližší rekonstrukce. Před započetím celé opravy bylo provedeno vyřezání křoví v okolí tratě pro zabezpečení volných průjezdných průřezů a posléze byl stávající kolejový rošt vytržen a zdemontován. Rekonstrukce zahrnovala celkovou výměnu kolejového lože i konstrukční vrstvy, v některých úsecích byla stabilita zemní pláně podpořena geomřížkou. Nově byl vložen kolejový rošt z užitých betonových pražců SB8 a kolejnic S49. V rekonstruovaném úseku jsou navíc dva polní přejezdy, které byly rovněž obnoveny. Jako přejezdové konstrukce byly nově zvoleny betonové panely „ÚRTŘ“ výrobce ŽPSV, které spolehlivě obstojí při přejíždění těžké zemědělské techniky. Rekonstrukcí koleje byla zabezpečena bezpečnost železničního provozu a stabilizace GPK.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice