Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací

Aktuality
 
17.09.2018 10:55:13

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26.10.2018 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
30.08.2018 13:51:59

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. přizpůsobila systém ochrany osobních údajů v rámci Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (zkratkou GDPR)

» více

 
26.09.2017 11:23:57

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27.10.2017 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
03.07.2017 8:34:42

Dne 21.6.2017 naše společnost získala osvědčení o akreditaci s předmětem ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy, přípravu k odborným zkouškám a následné pravidelné školení dle zákona o drahách.

» více

 
 
 

Oprava železničního svršku TK v úseku Rohatec - Sudoměřice, tratě Hodonín - Vrbovce

Oprava železničního svršku TK v úseku Rohatec - Sudoměřice, tratě Hodonín - Vrbovce
Objednatel Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem 19,3 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

K opravě bylo přistoupeno z důvodu značného stáří železničního svršku. Na trati se vyskytovaly ještě staré ocelové pražce a již dlouho nevyráběné kolejnice tvaru A, které jsou dle platných předpisů možné v koleji ponechat pouze do nejbližší rekonstrukce. Před započetím celé opravy bylo provedeno vyřezání křoví v okolí tratě pro zabezpečení volných průjezdných průřezů a posléze byl stávající kolejový rošt vytržen a zdemontován. Rekonstrukce zahrnovala celkovou výměnu kolejového lože i konstrukční vrstvy, v některých úsecích byla stabilita zemní pláně podpořena geomřížkou. Nově byl vložen kolejový rošt z užitých betonových pražců SB8 a kolejnic S49. V rekonstruovaném úseku jsou navíc dva polní přejezdy, které byly rovněž obnoveny. Jako přejezdové konstrukce byly nově zvoleny betonové panely „ÚRTŘ“ výrobce ŽPSV, které spolehlivě obstojí při přejíždění těžké zemědělské techniky. Rekonstrukcí koleje byla zabezpečena bezpečnost železničního provozu a stabilizace GPK.

Fotografie


Původní stav

Původní stav

Původní stav

Odtěžení kolejového lože

Úprava zemní pláně

Přehutnění zemní pláně

Položení geotextilie a navážení konstrukční vrstvy

Předštěrkování pro pokládku koleje

Přehutněný štěrk nachystaný pro pokládku kolejového roštu

Položený kolejový rošt nachystaný na podbití

Nový stav po rekonstrukci
 
 
 
 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište nám

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.