Opravné práce v obvodu žst. Ostrava hlavní nádraží

Popis projektu

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem: 87,8 mil. Kč
Zhotovitel: Sdružení „Společnost Ostrava“ složené z firem SEŽEV-REKO, a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a Signalservis a.s.

Popis projektu

Hlavním záměrem akce bylo zajištění a udržení současného provozuschopného stavu železniční infrastruktury v obvodu uzlu žst. Ostrava hl.n.

Akce zahrnovala opravu kolejí a výhybek u frýdlantského nástupiště, dále v pravém nádraží, báňském nádraží a spádoviště pravého nádraží. Součástí opravy svršku u frýdlantského nástupiště byla i oprava přejezdu. Opravy spočívaly ve výměně kolejového roštu kolejí, případně pouze v kompletní výměně kolejnic a upevňovadel. U Výhybek se jednalo převážně o výměnu dřevěných pražců včetně upevňovadel a některých výhybkových součástí. S ohledem na opravy byla i v adekvátní míře provedena výměna kolejového lože.

Součástí akce byla i oprava trakčního vedení v dotčených oblastech a rovněž ohřevů výhybek, kdy byly měněny topnice pro ohřev opornic a táhel výhybek a příslušné kabeláže. U výhybek byly rovněž vyměněny přestavníky, propojovací lana, stykové transformátory a navazující kabeláže.

Opravou bylo dosaženo zajištění odpovídajících geometrických parametrů kolejí a výhybek a rovněž bezpečnost kolejového provozu v obvodu uzlu žst. Ostrava hl.n.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

4.10.2021

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 5.11.2021 v 9.00 hodin v salonku hotelu U Crlík ...

více informací

Změna ve funkci obchodního ředitele

1.9.2021

Ke dni 30.8.2021 skončil ve funkci obchodního ředitele Mgr. Milan Janoušek a na jeho místo nově nastoupil pan Jan Rezek. Žádáme všechny naše zákazníky a partnery, aby se nyní obraceli v obchodních ...

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Jarní 1116/50
614 00 Brno - Maloměřice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice