Opravné práce v obvodu žst. Ostrava hlavní nádraží

Popis projektu

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem: 87,8 mil. Kč
Zhotovitel: Sdružení „Společnost Ostrava“ složené z firem SEŽEV-REKO, a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a Signalservis a.s.

Popis projektu

Hlavním záměrem akce bylo zajištění a udržení současného provozuschopného stavu železniční infrastruktury v obvodu uzlu žst. Ostrava hl.n.

Akce zahrnovala opravu kolejí a výhybek u frýdlantského nástupiště, dále v pravém nádraží, báňském nádraží a spádoviště pravého nádraží. Součástí opravy svršku u frýdlantského nástupiště byla i oprava přejezdu. Opravy spočívaly ve výměně kolejového roštu kolejí, případně pouze v kompletní výměně kolejnic a upevňovadel. U Výhybek se jednalo převážně o výměnu dřevěných pražců včetně upevňovadel a některých výhybkových součástí. S ohledem na opravy byla i v adekvátní míře provedena výměna kolejového lože.

Součástí akce byla i oprava trakčního vedení v dotčených oblastech a rovněž ohřevů výhybek, kdy byly měněny topnice pro ohřev opornic a táhel výhybek a příslušné kabeláže. U výhybek byly rovněž vyměněny přestavníky, propojovací lana, stykové transformátory a navazující kabeláže.

Opravou bylo dosaženo zajištění odpovídajících geometrických parametrů kolejí a výhybek a rovněž bezpečnost kolejového provozu v obvodu uzlu žst. Ostrava hl.n.

Fotogalerie

Aktuality

Nová e-mailová adresa pro zasílání faktur

7.4.2021

Žádáme všechny dodavatele společnosti SEŽEV-REKO, a.s. o zasílání elektronických faktur na nově zřízenou e-mailovou adresu faktury@sezev-reko.cz. Spolu s fakturou vždy zasílejte i potvrzenou ...

více informací

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

5.10.2020

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 6.11.2020 hodin v sídle ...

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Jarní 1116/50
614 00 Brno - Maloměřice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.