Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací

Aktuality
 
17.09.2018 10:55:13

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26.10.2018 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
30.08.2018 13:51:59

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. přizpůsobila systém ochrany osobních údajů v rámci Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (zkratkou GDPR)

» více

 
26.09.2017 11:23:57

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27.10.2017 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
03.07.2017 8:34:42

Dne 21.6.2017 naše společnost získala osvědčení o akreditaci s předmětem ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy, přípravu k odborným zkouškám a následné pravidelné školení dle zákona o drahách.

» více

 
 
 

Rekonstrukce přejezdu v km 11,923 tr. Brno-Veselí nad Moravou

Rekonstrukce přejezdu v km 11,923 tr. Brno-Veselí nad Moravou
Objednatel SŽDC , s.o.
Smluvní objem 11,7 mil. Kč
Zhotovitel: Sdružení SEŽEV-REKO, a.s., AK Signal, a.s.

Popis projektu

K rekonstrukci se přistoupilo z důvodu nevyhovujícího přejezdového zařízení a snahou zvýšení bezpečnosti provozu jak silniční, tak i železniční dopravy a zejména bezpečnosti chodců. Součástí stavby bylo vybudování příkopové zídky pro odvedení srážkových vod z drenáží a kanálů. Došlo ke zrekonstruování železničního spodku i svršku přejezdu a přejezdové konstrukce, která je nově tvořena celopryžovými panely Strail. V přejezdu byl vybudován chodník pro vyšší bezpečnost chodců. Přejezdové zařízení reléového typu s elektronickými prvky je vybaveno celými závorami a splňuje požadavky platných norem.

Fotografie


Železniční přejezd před rekonstrukcí

Železniční přejezd před rekonstrukcí

Železniční přejezd před rekonstrukcí

Výkop původních konstrukčních vrstev na zemní pláň

Nová zhutněná konstrukční vrstva

Konstrukční vrstva se zasypanou drenáží

Předštěkováno a nachystáno na pokládku kolejového roštu

Kolej je podbita a štěrk upraven

Kladení vyrovnávací vrstvy betonu pod závěrné zídky

Stejný postup se opakuje i pro druhou kolej

Pokládka stabilizační vrstvy pro zvýšení únosnosti

Ukládání obrubníků u první koleje

Zhutněná stabilizační vrstva druhé koleje

Postupná montáž přejezdové konstrukce Strail

Výměna upevňovadel za antikorozní

Konečná fáze asfaltování vozovky

Přejezd je nyní vybaven chodníkem a závorami

Úprava ploch v okolí přejezdu

Povrchová voda z okolí přejezdu je svedena do horské vpusti

Příkopová zídka podél koleje

Vyústění drenáže odvádějící vodu z přejezdu

Stav po rekonstrukci
 
 
 
 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište nám

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.