Provizorní úpravy infrastruktury pro výlukové objízdné trasy v žst. Brno dolní

Popis projektu

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem: 11,7 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

S výhledem plánovaných rozsáhlých výluk na Brněnském hlavním nádraží bylo rozhodnuto o provedení provozní úpravy infrastruktury na Brněnském dolním nádraží. Akce spočívala v opravě výhybek a kolejí a vybudování provizorního nástupiště u 2. staniční koleje včetně přístupové komunikace. Nástupiště sloužilo pro potřeby provizorního uspokojování dopravních potřeb, které byly vyvolány výlukami v úseku mezi žst. Brno hl.n. a Brno- Židenice.

Nástupiště bylo vybudováno mezi 2. a 6. staniční kolejí s pevnou nástupní hranou výšky 250 mm nad temenem kolejnice u koleje č. 2. Délka nástupiště byla 200m a šířka 3m. Konstrukce byla z konzolových desek ve dvou řadách uložených na betonových pražcích. Nástupiště bylo vybaveno na obou koncích zábradlím, u zadní hrany byl osazen mobilní plot. Pro provoz v nočních hodinách bylo rovněž vybaveno osvětlením. Přístup na nástupiště byl zřízen přes centrální přechod vedoucí přes hlavní koleje č. 1 a 2, který byl navázán na přechod přes manipulační koleje č. 105 a 106. Konstrukce přechodu byla vytvořena ze zádlažbových panelů, výdřevy a dlažebních kostek.

Takto bylo vytvořeno plnohodnotné nástupiště, které posloužilo cestujícím v době dopravního omezení a přispělo k pohodlnému cestování ve ztíženém období.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice