Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací

Aktuality
 
17.09.2018 10:55:13

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26.10.2018 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
30.08.2018 13:51:59

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. přizpůsobila systém ochrany osobních údajů v rámci Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (zkratkou GDPR)

» více

 
26.09.2017 11:23:57

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27.10.2017 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
03.07.2017 8:34:42

Dne 21.6.2017 naše společnost získala osvědčení o akreditaci s předmětem ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy, přípravu k odborným zkouškám a následné pravidelné školení dle zákona o drahách.

» více

 
 
 

Provizorní úpravy infrastruktury pro výlukové objízdné trasy v žst. Brno dolní

Objednatel Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem 11,7 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

S výhledem plánovaných rozsáhlých výluk na Brněnském hlavním nádraží bylo rozhodnuto o provedení provozní úpravy infrastruktury na Brněnském dolním nádraží. Akce spočívala v opravě výhybek a kolejí a vybudování provizorního nástupiště u 2. staniční koleje včetně přístupové komunikace. Nástupiště sloužilo pro potřeby provizorního uspokojování dopravních potřeb, které byly vyvolány výlukami v úseku mezi žst. Brno hl.n. a Brno- Židenice.

Nástupiště bylo vybudováno mezi 2. a 6. staniční kolejí s pevnou nástupní hranou výšky 250 mm nad temenem kolejnice u koleje č. 2. Délka nástupiště byla 200m a šířka 3m. Konstrukce byla z konzolových desek ve dvou řadách uložených na betonových pražcích. Nástupiště bylo vybaveno na obou koncích zábradlím, u zadní hrany byl osazen mobilní plot. Pro provoz v nočních hodinách bylo rovněž vybaveno osvětlením. Přístup na nástupiště byl zřízen přes centrální přechod vedoucí přes hlavní koleje č. 1 a 2, který byl navázán na přechod přes manipulační koleje č. 105 a 106. Konstrukce přechodu byla vytvořena ze zádlažbových panelů, výdřevy a dlažebních kostek.

Takto bylo vytvořeno plnohodnotné nástupiště, které posloužilo cestujícím v době dopravního omezení a přispělo k pohodlnému cestování ve ztíženém období.

Fotografie


Vytržení kolejového roštu

Odtěžení kolejového lože

Odhalená pláň železničního spodku

Předštěrkování koleje před pokládkou

Pokládka kolejového roštu

Směrová a výšková úprava koleje

Nový stav

Nový stav

Nový stav

Nový stav

Příprava pláně pro provizorní nástupiště

Betonáž podkladu

Pokládka užitých pražců jako nástupištní zídka

Pokládka užitých pražců jako nástupištní zídka

Zřízení výplně nástupiště

Základ nástupiště připravený pro pokládku konzolových desek

Příprava pro pokládku konzolových desek

Pokládka konzolových desek

Dokončené nástupiště

Přístup na nástupiště přes koleje

Nástupiště vybavené mobilním plotem

Přístup na nástupiště

Finální stav
 
 
 
 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište nám

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.