Recertifikační audit

Ve dnech 18. a 19. 2. 2013 proběhl u naší firmy externí recertifikační audit na systémy jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 (QMS), dle normy ČSN OHSAS 18001:2008 (BOZP) a dozorový audit systému environmentálního managementu (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14001:2005.

V závěrečném zhodnocení bylo doporučeno vydání certifikátu pro systém managementu kvality, certifikátu pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ponechání certifikátu systému environmentálního managementu v platnosti.

Audity byly provedeny společností CERTLINE, s. r. o.

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice