Rekonstrukce infrastruktury Brno hl.n.

Popis projektu

Místo realizace: Jihomoravský kraj
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem: 2 122 935 070 Kč
Přesné místo realizace: Brno
Koridor: Ano
Datum zahájení projektu: 16.5.2018
Datum ukončení projektu: 16.11.2020
Zdroj financování EU: Operační program Doprava
Celkové schválené náklady projektu: 3 271 089 464 Kč
Schválený příspěvek EU: 1 952 101 907 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: Stavební správa Východ
Zhotovitel: Sdružení "Infrastruktura Brno" složené z firem AŽD Praha s.r.o. a Elektrizace železnic Praha a.s.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: SUDOP Brno, spol. s r.o., EXprojekt s.r.o.

Popis projektu

Účelem stavby bylo zajištění bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy v žst. Brno hl.n., které mělo být dosaženo náhradou nevyhovujících prvků železniční infrastruktury, jež byly za hranicí své životnosti. Jednalo se především o odstranění nevyhovujícího stavu železničního svršku a spodku, mostu v km 142,550 a 142,552 (Křídlovická), mostu v km 143,143 (Hybešova) trati Praha – Havlíčkův Brod – Brno – Kúty a rekonstrukci zabezpečovacího zařízení v žst. Brno hl.n.

Náplň akce byla zahrnuta v uvedených čtyřech stavbách:

1. Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl.n.

2. Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)

3. Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova)

4. Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl.n.

Stavba „Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl.n. řešila nevyhovující stav zabezpečovacího zařízení. Náplní byla rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení, traťového zabezpečovacího zařízení a souvisejících zařízení železniční infrastruktury v železniční stanici Brno hl.n. a přilehlých traťových úsecích zaústěných tratí s doplněním zařízení v přilehlých dopravnách.

V železniční stanici Brno hl.n. bylo vybudováno nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 elektronického typu. Zařízení zabezpečuje všechny jízdní cesty, které konfigurace kolejiště umožňuje.

V rámci staveb rekonstrukce mostů na ulicích Křídlovická a Hybešova byla provedena kompletní rekonstrukce objektů zahrnující injektáž trhlin a lokální přespárování spodní stavby a rekonstrukce nosných konstrukcí. Mosty v km 142,550 a 142,552 dostali svůj původní historický vzhled.

Obsahem stavby „Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl.n.“ byla rekonstrukce železničního spodku a svršku v železniční stanici v oblasti středního zhlaví. Úpravy se týkaly 22 kusů výhybek a jednoho středu dvojité kolejové spojky. Úpravy stávajících nástupních hran vyvolané kolejovými úpravami byly navrženy jako úprava kolejového spodku. Hrany jsou ve výšce 300 mm nad temenem kolejnice. Kolejové úpravy navazují na úpravy svršku v rámci stavby „Rekonstrukce zab. zař v žst. Brno hl.n.“

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice