Rekonstrukce přejezdové konstrukce v km 9,608 tr. Brno-Veselí n.M.

Popis projektu

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.)
Smluvní objem: 13,5 mil.
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s. ve sdržení s AK Signal Brno a.s.

Popis projektu

       Účelem stavby byla rekonstrukce stávajícího železničního přejezdu místní komunikace ul. Švehlovy přes dvoukolejnou celostátní železniční trať v obci Šlapanice. Byl rekonstruován železniční spodek a svršek v místě přejezdu a jeho přechodových oblastech. Součásti stavby bylo zlepšení odvodnění vybudováním příkopové zídky dl. 32.5m u koleje č. 1 ve směru od přejezdu k žst. Šlapanice, sanace trubního propustku v km 9,658 a rekonstrukce nezpevněného příkopu u koleje č. 1 směrem k žst. Šlapanice. Vzhledem k tomu, že se přejezd nachází v oblouku s poloměrem (R=356.00m/360.15m) byla provedena směrová a výšková úprava celého motivu obou kolejí. Nová konstrukce přejezdu je z celopryžových přejezdových panelů Strail. Stavbou bylo rovněž modernizováno přejezdové zabezpečovací zařízení s novými výstražníky vybavenými celými závorami z důvodu omezení zvukové výstrahy. Stavba přispěla ke zvýšení celkové bezpečnosti přejezdu a snížení hlukové zátěže zvukovou výstrahou přejezdu.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice