Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací

Aktuality
 
17.09.2018 10:55:13

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26.10.2018 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
30.08.2018 13:51:59

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. přizpůsobila systém ochrany osobních údajů v rámci Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (zkratkou GDPR)

» více

 
26.09.2017 11:23:57

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27.10.2017 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
03.07.2017 8:34:42

Dne 21.6.2017 naše společnost získala osvědčení o akreditaci s předmětem ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy, přípravu k odborným zkouškám a následné pravidelné školení dle zákona o drahách.

» více

 
 
 

Rekonstrukce PZS a přejezdové konstrukce v km 45,128 trati Brno hl.n. - Přerov

Objednatel AK signal Brno a.s.
Smluvní objem 4,1 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Hlavním záměrem stavby byla rekonstrukce PZS v souladu s rozhodnutím drážního úřadu a současně i rekonstrukce samotného přejezdu. Firma SEŽEV-REKO, a.s. na této stavbě realizovala rekonstrukci železničního svršku, spodku a přejezdu včetně úpravy komunikace.

Stávající přejezdová konstrukce byla tvořena v celém povrchu živičnou vrstvou, která neumožňuje standardní údržbové práce železniční tratě. Stavbou byla rekonstruována rovněž spodní stavba přejezdové konstrukce, při které byla zřízena konsolidační vrstva zajišťující dostatečnou pevnost a stabilitu železničního spodku. V přejezdové konstrukci byly použity betonové pražce s upevňovadly v antikorozní úpravě, čímž byla zajištěna dostatečná životnost kolejového roštu. Použitá přejezdová konstrukce je tvořena celopryžovými panely Strail, na vnější straně podepřené závěrnými zídkami. Tato konstrukce lze v případě potřeby snadno rozebrat a je tak možné provádět veškeré údržbové práce na železničním svršku včetně podbití koleje za použití strojní podbíječky.

Rekonstrukcí přejezdu a PZS bylo dosaženo zlepšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy a byly současně splněny i podmínky pro následné zvýšení traťové rychlosti.

Fotografie


Původní stav přejezdové konstrukce

Původní stav zářezových svahů

Původní stav zářezových svahů

Odstranění asfaltového krytu

Zahájení zemních prací pro nové odvodnění

Zhutněná zemní pláň s trativodem

Sanační vrstva podloží

Konstrukční vrstva ze štěrkodrtě

Výkop rýhy pro odvodnění

Úprava svahování

Pokládka koleje v ose

Hotový kolejový rošt nachystaný na zaštěrkování

Zaštěrkovaná kolej

Směrová a výšková úprava koleje strojní podbíječkou

Nově zřízený zpevněný příkop

Prahová vpusť v komunikaci

Upravený svah v zářezu se zpevněným příkopem

Zřízení asfaltových vrstev

Nový stav navazující traťové koleje

Nový stav přejezdové konstrukce a traťové koleje

Nový stav přejezdu

Nový stav přejezdu
 
 
 
 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište nám

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.