Rekonstrukce PZS a přejezdové konstrukce v km 45,128 trati Brno hl.n. - Přerov

Popis projektu

Objednatel: AK signal Brno a.s.
Smluvní objem: 4,1 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Hlavním záměrem stavby byla rekonstrukce PZS v souladu s rozhodnutím drážního úřadu a současně i rekonstrukce samotného přejezdu. Firma SEŽEV-REKO, a.s. na této stavbě realizovala rekonstrukci železničního svršku, spodku a přejezdu včetně úpravy komunikace.

Stávající přejezdová konstrukce byla tvořena v celém povrchu živičnou vrstvou, která neumožňuje standardní údržbové práce železniční tratě. Stavbou byla rekonstruována rovněž spodní stavba přejezdové konstrukce, při které byla zřízena konsolidační vrstva zajišťující dostatečnou pevnost a stabilitu železničního spodku. V přejezdové konstrukci byly použity betonové pražce s upevňovadly v antikorozní úpravě, čímž byla zajištěna dostatečná životnost kolejového roštu. Použitá přejezdová konstrukce je tvořena celopryžovými panely Strail, na vnější straně podepřené závěrnými zídkami. Tato konstrukce lze v případě potřeby snadno rozebrat a je tak možné provádět veškeré údržbové práce na železničním svršku včetně podbití koleje za použití strojní podbíječky.

Rekonstrukcí přejezdu a PZS bylo dosaženo zlepšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy a byly současně splněny i podmínky pro následné zvýšení traťové rychlosti.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice