Rekonstrukce PZS km 130,097 v zastávce Blížkovice, P3636 trať (Retz) ‐ Znojmo st. hr. ‐ Okříšky

Popis projektu

Objednatel: Správa železnic, s.o.
Smluvní objem: 5,0 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Hlavním cílem stavby byla oprava opotřebeného a zastaralého přejezdového zabezpečovacího zařízení v zastávce Blížkovice na trati Znojmo st. hr. ‐ Okříšky v místě křížení s pozemní komunikací III. Třídy č. 4117. Na přejezdu byla použita nová přejezdová konstrukce, v oblasti přejezdu došlo ke kompletní rekonstrukci železničního svršku a spodku, k úpravě příchodu na nástupiště, k přeložce plynovodu a umístění nového technologického objektu včetně přístřešku zastávky pro cestující.

V rámci železničního spodku byla provedena sanace podloží zřízením zesílené konstrukce pražcového podloží a zřízeno odvodnění trativodem. Stávající nefunkční propustek u přejezdu byl zrušen a nahrazen nalevo od trati zřízením odvodňovací jímky. Během zemních prací byla provedena přeložka plynovodu, který byl v kolizi s novým zabezpečovacím zařízením.

Nový kolejový rošt v rekonstruované části koleje byl proveden z nových kolejnic tvaru 49 E1 na nových betonových pražcích SB 8P s tuhým podkladnicovým upevněním. Kolej byla svařena do bezstykové koleje. Byla provedena směrová a výšková úprava koleje v celém úseku stavby. Přejezdová konstrukce byla zřízena z celopryžových panelů s ocelovými nosiči. Vnější panely byly ze strany od komunikace osazeny do závěrných zídek.

Stávající nástupiště zastávky bylo zkráceno o 13m z důvodu zřízení přístupového chodníku od komunikace s navázáním na stávající zpevněné plochy v prostoru stávající budovy zastávky.

Realizací stavby došlo v místě křížení drážní dopravy s pozemní ke zvýšení bezpečnosti jak železničního, tak i silničního provozu.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice