Rekonstrukce PZS v km 52,280 a 51,364 trati Brno-Jihlava

Popis projektu

Objednatel: AŽD Praha s.r.o.
Smluvní objem: 7,2 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Účelem stavby byla rekonstrukce stávajících přejezdových zabezpečovacích zařízení na železniční trati Brno – Jihlava v km 51,364 a 52,280, které již byly zastaralé a v havarijním stavu. Zároveň byla provedena rekonstrukce železničního spodku i svršku v části přejezdu a zřízena nová celopryžová přejezdová konstrukce Strail. V rámci stavby tak bylo vytrženo kolejové pole v přejezdové části, odtěženo kolejové lože a stávající konstrukční vrstva. Projektantem byla navržena sanace železničního spodku sestávající z vrstvy cementové stabilizace a z vrstvy štěrkodrti. Odvodnění je zajištěno trativodem, který je vyústěn na drážní těleso. Kolejový rošt v přejezdech je sestaven z nových pražců SB 8 a nových kolejnic tvaru 49 E1. Proti zatékání vody z komunikace se stará prahová vpusť umístěna ve vozovce před přejezdem. Přejezdy byly nově vybaveny výstražníky se závorami, čímž došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti jak silničního, tak i železničního provozu.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice