Rekonstrukce výhybek č. 69 a 72 v žst. Hodonín

Popis projektu

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem: 15,6 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

V železniční stanici Hodonín se na Břeclavském zhlaví nacházela kolejová spojka s výhybkami, na které již výrobce nedodává náhradní díly. Vlivem těžké dopravy byl stav výhybek již ve špatném stavu a náklady na údržbu byly neudržitelné. Investor tak přistoupil k variantě výměny výhybek za nové typy tvaru J60-1:12-500-I. Navržená výměna výhybek si mimo to vyžádala výměnu železničního svršku v kolejové spojce a navazujících kolejových polí a výměnu kolejového lože. Součástí byly i nezbytné úpravy trakčního vedení. Traťová rychlost zůstala v daném místě zachována.

Výměnou výhybek se docílilo snížení nákladů na údržbu kolejové spojky a současně při případných opravách i jistotu dostupnosti náhradních dílů.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice