Rekonstrukce žst. Nesovice, I. část

Popis projektu

Místo realizace: Jihomoravský kraj
Objednatel: SŽDC,s.o. SS Olomouc
Smluvní objem: 74,8 mil.
Přesné místo realizace: Nesovice (Vyškov)
Datum zahájení projektu: 12. září 2007
Datum ukončení projektu: 31. červenec 2008
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 89 935 177 Kč
Schválený příspěvek EU: 63 654 834 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc
Zhotovitel: Sdružení Nesovice 2007 (SEŽEV-BRNO, a.s., AŽD Praha s.r.o.)
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: Zdeněk Štěpán, MTPKD

Popis projektu:

V rámci stavby se na bučovickém zhlaví v hlavních kolejích č. 1 a 2 provedla rekonstrukce stávající dvojité kolejové spojky jejím rozložením na dvě jednoduché kolejové spojky tvořené výhybkami č. 9/11 a 12/13 a rekonstrukce výhybek č. 8 a 10 zapojených do koleje č. 3 a 5. Směrové poměry v hlavních kolejích byly upraveny tak, aby vyhověly pro rychlost V=80km/h (výhledově pro V=90 km/h). Kolejová spojka 9/11 byla provedena pro V=80 km/h a kolejová spojka 12/13 pro V=60 km/h. Současně s rekonstrukcí výhybek a přípojných polí k těmto výhybkám byla provedena rekonstrukce železničního spodku. Z pražcového podloží byla odstraněná nevhodná zemina a nahrazena novými konstrukčními vrstvami, které zajistí požadovanou únosnost železniční pláně (Epl=40 MPa). V rámci stavby bylo vybudováno nové staniční zabezpečovací zařízení (elektronické stavědlo s počítači náprav a elektromotorickými přestavníky).

Cíle projektu:

Rekonstrukcí železničního svršku a spodku došlo ke zlepšení stávajících směrových parametrů s možností zvýšení traťové rychlosti. Byla odstraněna příčina rychlého rozpadu GPK z důvodu toho, že konstrukční prvky výhybek již přesáhly svoji životnost, upevnění kolejí bylo problematické a kolejové lože bylo zničistěné a nepropustné. Dalším impulsem pro rekonstrukci byla nutnost přizpůsobit dispoziční řešení kolejiště potřebám nově zaváděného integrovaného doporavního systému Jihomoravského kraje Rovněž bylo elektromechanické zabezpečoací zařízení z roku 1939 nahrazen moderním elektronickým stavědlem s počítači náprav a elektromotorickými přestavníky.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice