Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk

Popis projektu

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem: 15,2 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

K rekonstrukci železniční stanice bylo přistoupeno na základě rozhodnutí „Omezení o postradatelnosti zařízení železniční dopravní cesty v žst. Vlárský Průsmyk“ ze dne 30.6.2011. Navržený stav vycházel z potřeb železničního dopravního provozu, kde je výrazně majoritní osobní doprava.

Rekonstrukcí byly zlepšeny jízdní parametry kolejí a byl odstraněn špatný stav železničního svršku. Nevhodný stav železničního spodku byl opraven rekonstrukcí odvodnění a zvýšením únosnosti zemní pláně, v oblasti přejezdu a výhybky č.1 navíc provedením sanace železničního spodku. V rámci rekonstrukce byla zkrácena délka stanice na slovenském zhlaví, zrušena kolej č.2 a zkrácena kolej č.4 na straně výpravní budovy. Kolej č.3 byla rovněž zkrácena a napojena do koleje č.1 před nástupištěm, které doznalo také výrazných změn. Výška nástupní hrany je nyní 550mm nad temenem kolejnice a celková délka je 140m. Přístup na nástupiště je zcela bezbariérový. Díky zkrácení kolejí č. 3 a 4 došlo ke zredukování tříkolejného přejezdu na jednokolejný. Ten je nyní tvořen celopryžovou konstrukcí Strail šířky 5,4m.

Stavbou bylo dosaženo plánovaných zlepšení v rámci osobní dopravy, cestující se dočkali pohodlnějšího cestování a rovněž byla zvýšena bezpečnost železniční dopravy.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice