Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací

Aktuality
 
26.09.2017 11:23:57

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27.10.2017 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
03.07.2017 8:34:42

Dne 21.6.2017 naše společnost získala osvědčení o akreditaci s předmětem ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy, přípravu k odborným zkouškám a následné pravidelné školení dle zákona o drahách.

» více

 
15.05.2017 13:48:09

Dne 12.5.2017 jsme rozšířili strojový park o nové portálové zařízení Robel PA 1-20 ES.

» více

 
20.10.2016 8:30:44

Ke dni 30.9.2016 byl ukončen provoz střediska ACT Třešť.

» více

 
 
 

Rekonstrukce žst. Vlárský Průsmyk

Objednatel Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem 15,2 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

K rekonstrukci železniční stanice bylo přistoupeno na základě rozhodnutí „Omezení o postradatelnosti zařízení železniční dopravní cesty v žst. Vlárský Průsmyk“ ze dne 30.6.2011. Navržený stav vycházel z potřeb železničního dopravního provozu, kde je výrazně majoritní osobní doprava.

Rekonstrukcí byly zlepšeny jízdní parametry kolejí a byl odstraněn špatný stav železničního svršku. Nevhodný stav železničního spodku byl opraven rekonstrukcí odvodnění a zvýšením únosnosti zemní pláně, v oblasti přejezdu a výhybky č.1 navíc provedením sanace železničního spodku. V rámci rekonstrukce byla zkrácena délka stanice na slovenském zhlaví, zrušena kolej č.2 a zkrácena kolej č.4 na straně výpravní budovy. Kolej č.3 byla rovněž zkrácena a napojena do koleje č.1 před nástupištěm, které doznalo také výrazných změn. Výška nástupní hrany je nyní 550mm nad temenem kolejnice a celková délka je 140m. Přístup na nástupiště je zcela bezbariérový. Díky zkrácení kolejí č. 3 a 4 došlo ke zredukování tříkolejného přejezdu na jednokolejný. Ten je nyní tvořen celopryžovou konstrukcí Strail šířky 5,4m.

Stavbou bylo dosaženo plánovaných zlepšení v rámci osobní dopravy, cestující se dočkali pohodlnějšího cestování a rovněž byla zvýšena bezpečnost železniční dopravy.

Fotografie


Trhání kolejových polí

Zemní pláň nachystaná pro zřízení konstrukčních vrstev

Provádění statické zatěžkovací zkoušky

Předštěrkování koleje pro pokládku

Pokládka nové výhybky

Směrová a výšková úprava

Zrekonstruovaný železniční přejezd

Nové nástupiště a staniční kolej

Nový stav koleje na vjezdu do stanice

Gabiony pro úkryt chráněných užovek stromových

Zrekonstruované nástupiště
 
 
 
 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište nám

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.