Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací

Aktuality
 
17.09.2018 10:55:13

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26.10.2018 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
30.08.2018 13:51:59

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. přizpůsobila systém ochrany osobních údajů v rámci Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (zkratkou GDPR)

» více

 
26.09.2017 11:23:57

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27.10.2017 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
03.07.2017 8:34:42

Dne 21.6.2017 naše společnost získala osvědčení o akreditaci s předmětem ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy, přípravu k odborným zkouškám a následné pravidelné školení dle zákona o drahách.

» více

 
 
 

Revitalizace trati České Budějovice - Volary

Objednatel AŽD Praha s.r.o.
Smluvní objem 82,2 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Předmětem stavby bylo řešení stávající infrastruktury za účelem zvýšení cestovní rychlosti, zkrácení jízdních dob a přepravních časů. Předpokladem pro tento požadavek je změna stávajícího organizování dopravy. Navrženo je zřízení dispečerského pracoviště v žst. Kájov, odkud bude dálkově ovládána doprava, řízeny staniční rozhlasové zařízení, traťový radiový systém a systém místních radiových sítí. Později je v plánu toto dispečerské pracoviště přesunout do žst. České Budějovice. Ze stavebního pohledu bude podél celé tratě položen nový traťový a optický kabel, zabezpečovací a sdělovací kabely. Kolejové úpravy jsou navrženy v železničních stanicích Kremže, Zlatá Koruna, Český Krumlov, Kájov, Hořice na Šumavě, Polná na Šumavě a Černá v Pošumaví. V těchto stanicích se přistoupilo současně i k výstavbě nových nástupišť s výškou nástupní hrany 0,55m nad TK. Zcela nová nástupiště byla navržena v zastávkách Vrábče, Holubov, Plešovice, Český Krumlov – zastávka, Mezipotočí, Hodňov, Žlábek, Horní Planá – zastávka, Pernek, Ovesná a Pěkná. Firma SEŽEV-REKO, a.s. realizovala kolejové úpravy a výstavbu nástupišť v žst. Černá v Pošumaví, v zast. Horní Planá, Pernek na Šumavě a Pěkná. Samotnou výstavbu nástupiště pak firma realizovala v zastávce Ovesná.

Fotografie


Zast. Pěkná - Původní stav

Zast. Pěkná - Původní stav

Zast. Pěkná - Položená geomříž na zemní pláni

Zast. Pěkná - Navážení konstrukční vrstvy koleje

Zast. Pěkná - Zrekonstruovaná kolej, vyrovnávací betonová vrstva pod nástupištní bloky

Zast. Pěkná - Osazené nástupištní bloky L

Zast. Pěkná - Nástupiště s navezeným zásypem

Zast. Pěkná - Nástupiště s navezeným zásypem

Zast. Pěkná - Kladení dlažby na nástupišti

Zast. Pěkná - Nový stav po rekonstrukci

Zast. Ovesná - Původní stav

Zast. Ovesná - Původní stav

Zast. Ovesná - Snesení nástupištních desek

Zast. Ovesná - nádbetonování opěry nástupištních desek

Zast. Ovesná - Zrekonstruované nástupiště se zvýšenou nástupní hranou na 0,55m nad TK

Zast. Ovesná - Prodloužená část nástupiště

Zast. Pernek - Původní stav

Zast. Pernek - Původní stav

Zast. Pernek - Odtěžení vrstev na zemní pláň

Zast. Pernek - Položená geomříž na zemní pláni

Zast. Pernek - Zhutněná konstrukční vrstva koleje

Zast. Pernek - Nově položený kolejový rošt

Zast. Pernek - osazování nástupištních bloků L

Zast. Pernek - Zavážení nástupiště výziskem z kolejového lože

Zast. Pernek - Úprava svahu za nástupištěm

Zast. Pernek - Ukončení nástupiště

Zast. Pernek - Položená dlažba na nástupišti

Zast. Pernek - Po rekonstrukci, přístupový chodník na nástupiště

Zast. Pernek - Nový stav po rekonstrukci

Zast. Pernek - Nový stav po rekonstrukci

Žst. Černá v Pošumaví - Původní stav

Žst. Černá v Pošumaví - Původní stav

Žst. Černá v Pošumaví - Snášení koleje

Žst. Černá v Pošumaví - Reprofilace příkopů

Žst. Černá v Pošumaví - Odtěžení zeminy

Žst. Černá v Pošumaví - Přehutnění zemní pláně

Žst. Černá v Pošumaví - Zřízování konstrukční vrstvy

Žst. Černá v Pošumaví - Zhutněná konstrukční vrstva koleje

Žst. Černá v Pošumaví - Položená výhybka na vjezdu do stanice

Žst. Černá v Pošumaví - Nově položené koleje

Žst. Černá v Pošumaví - Podbíjení kolejí

Zast. Horní Planá - Odtěžená zemina s rýhou pro osazení nástupištních bloků

Zast. Horní Planá - Osazené nástupištní bloky a zhutněná konstrukční vrstva koleje

Zast. Horní Planá - Podbíjení koleje

Zast. Horní Planá - Zřízení vrstev v nástupišti a přístupovém chodníku
 
 
 
 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište nám

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.