Revitalizace trati České Budějovice - Volary

Popis projektu

Objednatel: AŽD Praha s.r.o.
Smluvní objem: 82,2 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Předmětem stavby bylo řešení stávající infrastruktury za účelem zvýšení cestovní rychlosti, zkrácení jízdních dob a přepravních časů. Předpokladem pro tento požadavek je změna stávajícího organizování dopravy. Navrženo je zřízení dispečerského pracoviště v žst. Kájov, odkud bude dálkově ovládána doprava, řízeny staniční rozhlasové zařízení, traťový radiový systém a systém místních radiových sítí. Později je v plánu toto dispečerské pracoviště přesunout do žst. České Budějovice. Ze stavebního pohledu bude podél celé tratě položen nový traťový a optický kabel, zabezpečovací a sdělovací kabely. Kolejové úpravy jsou navrženy v železničních stanicích Kremže, Zlatá Koruna, Český Krumlov, Kájov, Hořice na Šumavě, Polná na Šumavě a Černá v Pošumaví. V těchto stanicích se přistoupilo současně i k výstavbě nových nástupišť s výškou nástupní hrany 0,55m nad TK. Zcela nová nástupiště byla navržena v zastávkách Vrábče, Holubov, Plešovice, Český Krumlov – zastávka, Mezipotočí, Hodňov, Žlábek, Horní Planá – zastávka, Pernek, Ovesná a Pěkná. Firma SEŽEV-REKO, a.s. realizovala kolejové úpravy a výstavbu nástupišť v žst. Černá v Pošumaví, v zast. Horní Planá, Pernek na Šumavě a Pěkná. Samotnou výstavbu nástupiště pak firma realizovala v zastávce Ovesná.

Fotogalerie

Aktuality

Nová e-mailová adresa pro zasílání faktur

7.4.2021

Žádáme všechny dodavatele společnosti SEŽEV-REKO, a.s. o zasílání elektronických faktur na nově zřízenou e-mailovou adresu faktury@sezev-reko.cz. Spolu s fakturou vždy zasílejte i potvrzenou ...

více informací

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

5.10.2020

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 6.11.2020 hodin v sídle ...

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Jarní 1116/50
614 00 Brno - Maloměřice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.