Rozšíření strojového parku společnosti SEŽEV-REKO

Dne 12.5.2017 jsme rozšířili strojový park o nové portálové zařízení Robel PA 1-20 ES. Stroj umožňuje oddělenou pokládku kolejového roštu kladením pražců na připravenou pláň kolejového lože. Jeho konstrukční řešení umožňuje přemístění až 20 kusů pražců přímo z železničních vozů na místo pokládky. Zařízení se pohybuje po drážce z kolejnic uložených na připravené pláni kolejového lože a mezi tuto drážku pak klade samotné pražce v požadovaném rozdělení. Zařízení je volitelně vybaveno i výměnným nosníkem pro přemístění břevna v maximální délce 13 m. V praxi je tak možné přemisťovat smontované části kolejových polí uchycením pomocí kolejnicových kleští.

Zařízení ještě doplňuje manipulátor pro pokládku kolejnic, který slouží k přemisťování dlouhých kolejnicových pasů. Stroj se pohybuje po stejné drážce jako portálové zařízení a tyto kolejnicové pasy následně uloží na pražce. V této fázi již může nastoupit pracovní četa, která upevní kolejnice svěrkami. Na takto vytvořeném kolejovém roštu je možné pojíždět železničními vozy s pražci a pracovní postup se stále opakuje.

S  nasazením strojů se uvažuje zejména na investičních akcích s celkovou obnovou železničního svršku.


Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice