TSO koleje č. 3 v žst. Brno-Chrlice

Popis projektu

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem: 4,9 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Ve stanici Brno-Chrlice byla 3. kolej z již zastaralého svrškového materiálu a kolejové lože bylo silně znečištěno. Navíc železniční spodek vykazoval nízkou únosnost, proto bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci této koleje.

Kolejový rošt byl vytržen a kolejové lože i konstrukční vrstvy byly kompletně odtěženy. Pro zamezení pronikání jemnozrnných částic do konstrukční vrstvy byla na zemní pláň položena geotextilie a na ni zřízena konstrukční vrstva. Kolejový rošt byl zřízen z užitého materiálu z pražců SB8 a kolejnic S49. Součástí stavby byla úprava přístupových chodníků na nástupiště a zřízení nových přechodů z konstrukcí PedeStrail. Stávající nástupní hrana nástupiště typu SUDOP byla vyrovnána a všechny drážní stezky přilehlé ke koleji č. 3 byly upraveny z nového kameniva.

Rekonstrukcí byly odstraněny závady na železničním spodku koleje a byly tím eliminovány následně vznikající závady ve směrovém a výškovém vedení koleje. Současně byla v omezené míře zlepšena kultura cestování díky odstranění nerovností na nástupišti, novým přechodům a přístupovým chodníkům.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice