Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací

Aktuality
 
17.09.2018 10:55:13

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26.10.2018 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
30.08.2018 13:51:59

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. přizpůsobila systém ochrany osobních údajů v rámci Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (zkratkou GDPR)

» více

 
26.09.2017 11:23:57

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27.10.2017 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
03.07.2017 8:34:42

Dne 21.6.2017 naše společnost získala osvědčení o akreditaci s předmětem ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy, přípravu k odborným zkouškám a následné pravidelné školení dle zákona o drahách.

» více

 
 
 

TSO koleje č. 3 v žst. Brno-Chrlice

Objednatel Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem 4,9 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Ve stanici Brno-Chrlice byla 3. kolej z již zastaralého svrškového materiálu a kolejové lože bylo silně znečištěno. Navíc železniční spodek vykazoval nízkou únosnost, proto bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci této koleje.

Kolejový rošt byl vytržen a kolejové lože i konstrukční vrstvy byly kompletně odtěženy. Pro zamezení pronikání jemnozrnných částic do konstrukční vrstvy byla na zemní pláň položena geotextilie a na ni zřízena konstrukční vrstva. Kolejový rošt byl zřízen z užitého materiálu z pražců SB8 a kolejnic S49. Součástí stavby byla úprava přístupových chodníků na nástupiště a zřízení nových přechodů z konstrukcí PedeStrail. Stávající nástupní hrana nástupiště typu SUDOP byla vyrovnána a všechny drážní stezky přilehlé ke koleji č. 3 byly upraveny z nového kameniva.

Rekonstrukcí byly odstraněny závady na železničním spodku koleje a byly tím eliminovány následně vznikající závady ve směrovém a výškovém vedení koleje. Současně byla v omezené míře zlepšena kultura cestování díky odstranění nerovností na nástupišti, novým přechodům a přístupovým chodníkům.

Fotografie


Původní stav

Původní stav

Vytržení kolejového roštu

Odhalená zemní pláň

Zřízení konstrukční vrstvy

Hutnění konstrukční vrstvy a předštěrkování

Předštěrkování koleje

Pokládka nového kolejového roštu

Doplnění kolejového lože a směrová a výšková úprava sousední koleje

Směrová a výšková úprava

Zřízení nástupištní zídky

Odstranění původního nástupiště

Nové obrubníky chodníku

Osazení nástupištních konzolových desek

nový přechod Strail

Dokončené nástupiště

Dokončené nástupiště

Finální stav

Finální stav
 
 
 
 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište nám

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.