TSO koleje č. 3 v žst. Brno-Chrlice

Popis projektu

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem: 4,9 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Ve stanici Brno-Chrlice byla 3. kolej z již zastaralého svrškového materiálu a kolejové lože bylo silně znečištěno. Navíc železniční spodek vykazoval nízkou únosnost, proto bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci této koleje.

Kolejový rošt byl vytržen a kolejové lože i konstrukční vrstvy byly kompletně odtěženy. Pro zamezení pronikání jemnozrnných částic do konstrukční vrstvy byla na zemní pláň položena geotextilie a na ni zřízena konstrukční vrstva. Kolejový rošt byl zřízen z užitého materiálu z pražců SB8 a kolejnic S49. Součástí stavby byla úprava přístupových chodníků na nástupiště a zřízení nových přechodů z konstrukcí PedeStrail. Stávající nástupní hrana nástupiště typu SUDOP byla vyrovnána a všechny drážní stezky přilehlé ke koleji č. 3 byly upraveny z nového kameniva.

Rekonstrukcí byly odstraněny závady na železničním spodku koleje a byly tím eliminovány následně vznikající závady ve směrovém a výškovém vedení koleje. Současně byla v omezené míře zlepšena kultura cestování díky odstranění nerovností na nástupišti, novým přechodům a přístupovým chodníkům.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

4.10.2021

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 5.11.2021 v 9.00 hodin v salonku hotelu U Crlík ...

více informací

Změna ve funkci obchodního ředitele

1.9.2021

Ke dni 30.8.2021 skončil ve funkci obchodního ředitele Mgr. Milan Janoušek a na jeho místo nově nastoupil pan Jan Rezek. Žádáme všechny naše zákazníky a partnery, aby se nyní obraceli v obchodních ...

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Jarní 1116/50
614 00 Brno - Maloměřice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice