Umělé železniční stavby

Středisko 03 - umělé stavby

Středisko 03 - umělé stavby plní úkoly vyplývající z předmětu podnikání společnosti v tomto oboru. Tato činnost je vykonávána na principu samostatnosti a odpovědnosti za vlastní podnikatelské a ekonomické výsledky za účelné a efektivní kooperace s vedením společnosti a ostatními středisky. Středisko umělých staveb vykonává svoji činnost po celé ČR a sídlo má na základně MTZ na ulici Vídeňské Brně.

Stavební divize vyvíjí činnost v těchto oblastech:

 • provádění staveb a zařízení staveniště,
 • údržba umělých staveb,
 • odvodnění tratí a stanic,
 • ochrana drážního tělesa,
 • výstavba, údržba přejezdů a přechodů,
 • výstavba nástupišť, ramp, zarážedel, účelových komunikací a zpevněných ploch,
 • výstavba oplocení, kanalizací a protihlukových stěn,
 • výstavba chrániček a kolektorů,
 • sanace inženýrských objektů,
 • zařízení tratí a traťových značek včetně informačního systému ve stanici a jejich vybavení mobiliářem.

Středisko umělých staveb zaměstnává nebo spolupracuje s odborníky a specialisty pro prováděnou činnost, kteří splňují požadavky podle ustanovení:

 • dle Zákona č. 266/1994, Zákon o drahách, dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., (Řád určených technických zařízení), vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost při provozování dráhy a drážní dopravy a Vyhlášky č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
 • Vedoucí pracovníci včetně mistrů jsou držiteli odborné zkoušky ve smyslu Směrnice SŽDC č.50, F–02, vedoucí prací na železničních mostech, mostům podobných objektech a tunelech a zkoušky F-01, vedoucí prací na železničním svršku a spodku.
 • Všichni zaměstnanci jsou držiteli Průkazu ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty a splňují odbornou, zdravotní a jinou způsobilost, dle výše uvedených předpisů k vedení prací a vyvíjení pracovní činnosti na drahách provozovaných SŽDC, s.o..

Řada úspěšně realizovaných staveb v předchozích letech s dobrou kvalitou je dokladem odpovědného přístupu a zvládnutí technologie.

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice