Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací

Aktuality
 
17.09.2018 10:55:13

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26.10.2018 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
30.08.2018 13:51:59

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. přizpůsobila systém ochrany osobních údajů v rámci Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (zkratkou GDPR)

» více

 
26.09.2017 11:23:57

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27.10.2017 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
03.07.2017 8:34:42

Dne 21.6.2017 naše společnost získala osvědčení o akreditaci s předmětem ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy, přípravu k odborným zkouškám a následné pravidelné školení dle zákona o drahách.

» více

 
 
 

Umělé železniční stavby

Středisko 03 - umělé stavby

Středisko 03 - umělé stavby plní úkoly vyplývající z předmětu podnikání společnosti v tomto oboru. Tato činnost je vykonávána na principu samostatnosti a odpovědnosti za vlastní podnikatelské a ekonomické výsledky za účelné a efektivní kooperace s vedením společnosti a ostatními středisky. Středisko umělých staveb vykonává svoji činnost po celé ČR a sídlo má na základně MTZ na ulici Vídeňské Brně.

Stavební divize vyvíjí činnost v těchto oblastech:

 • provádění staveb a zařízení staveniště,
 • údržba umělých staveb,
 • odvodnění tratí a stanic,
 • ochrana drážního tělesa,
 • výstavba, údržba přejezdů a přechodů,
 • výstavba nástupišť, ramp, zarážedel, účelových komunikací a zpevněných ploch,
 • výstavba oplocení, kanalizací a protihlukových stěn,
 • výstavba chrániček a kolektorů,
 • sanace inženýrských objektů,
 • zařízení tratí a traťových značek včetně informačního systému ve stanici a jejich vybavení mobiliářem.

Středisko umělých staveb zaměstnává nebo spolupracuje s odborníky a specialisty pro prováděnou činnost, kteří splňují požadavky podle ustanovení:

 • dle Zákona č. 266/1994, Zákon o drahách, dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., (Řád určených technických zařízení), vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost při provozování dráhy a drážní dopravy a Vyhlášky č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
 • Vedoucí pracovníci včetně mistrů jsou držiteli odborné zkoušky ve smyslu Směrnice SŽDC č.50, F–02, vedoucí prací na železničních mostech, mostům podobných objektech a tunelech a zkoušky F-01, vedoucí prací na železničním svršku a spodku.
 • Všichni zaměstnanci jsou držiteli Průkazu ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty a splňují odbornou, zdravotní a jinou způsobilost, dle výše uvedených předpisů k vedení prací a vyvíjení pracovní činnosti na drahách provozovaných SŽDC, s.o..

Řada úspěšně realizovaných staveb v předchozích letech s dobrou kvalitou je dokladem odpovědného přístupu a zvládnutí technologie.

 
 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište nám

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.