Výstavba odbočky Rajhrad

Popis projektu

Místo realizace: Jihomoravský kraj
Objednatel: Správa železnic, s.o.
Smluvní objem: 299 374 684 Kč
Přesné místo realizace: Traťový úsek Hrušovany u Brna - Modřice
Koridor: Ano
Datum zahájení projektu: 1.1.2021
Datum ukončení projektu: 31.12.2021
Zdroj financování EU: Operační program Doprava
Příjemce: Správa železnic, s.o.
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury
Stavební dozor: Stavební správa východ
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Rajhrad, odbočka" složené z firem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., AŽD Praha s.r.o. a SEŽEV-REKO, a.s.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: SAGASTA, s.r.o.

Popis projektu

Hlavním cílem stavby bylo zvýšení kapacity celostátní dráhy Lanžhot st. hr. – Brno hl. n. a zachování stávající traťové rychlosti v hlavních kolejích, technicky pak GPK umožňuje zvýšení rychlosti na 200 km/h. Stavba byla rekonstrukcí části stávající železniční trati v mezistaničním úseku Hrušovany u Brna - Modřice, z hlediska kolejového řešení od km 130,602 do km 131,501. Vznik odbočky umožnil, že během pobytu vlaku osobní dopravy na zastávce při výlukách může probíhat provoz na sousední koleji bez omezení.

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. provedla úpravu kolejového schématu danou projektem. Úpravou prošlo cca 770 m stávající tratě. V dotčeném úseku došlo k rozšíření osové vzdálenosti kolejí pro umožnění vložení kolejových spojek. Do kolejí byly vloženy celkem 4 nové výhybky tvaru J60-1:14-760, které umožňují jízdu do odbočky v rychlosti 80km/h.

V zájmu zachování přijatelné úrovně železničního provozu byla stavba prováděna po etapách. V 1. etapě byl vyloučen provoz v koleji č.1 a zůstala v omezeném provozu kolej č. 2. Bylo zřízeno mostní provizorium, aby mohla být zdemolována stávající konstrukce mostu a nahrazena novou železobetonovou rámovou konstrukcí. Ve 2. etapě byl vyloučen provoz v koleji č. 2 a byl převeden do nové polohy na již zbudovanou část ŽB konstrukce. Traťové koleje byly předávány do užívání jednotlivě, z důvodu nepřerušení provozu na trati.

Konstrukce traťové koleje byla provedena jako bezstyková kolej z dlouhých kolejnicových pásů minimální délky 74 m tvaru 60 E2, s pružným bezpodkladnicovým upevněním W14 na betonových pražcích B91 S/1 v rozdělení „u“. Lepené izolované styky ztratily svoji funkci a byly zrušeny. Jejich funkci nově převzali magnetické informační body.

Železniční spodek byl částečně rekonstruován. Na trati bylo již dříve provedeno zlepšení zeminy a tak nebyl důvod provádět kompletní rekonstrukci spodní stavby. Došlo pouze z důvodu rozšíření osové vzdálenosti kolejí k rozšíření zemního tělesa dosypáním nové zlepšené zeminy a úpravě vedení drážních příkopů po stranách trati s použitím nových příkopových tvarovek a příkopových žlabů.

Stavební zásahy byly provedeny v nejnutnějším rozsahu. Zřízená odbočka byla umístěna do optimální polohy z hlediska jízdních dob stávajícího mezistaničního úseku. Bude možnost operativního využívání obou traťových kolejí. Celkové úpravy trati vedly ke kvalitativnímu i kvantitativnímu zlepšení infrastruktury.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice