Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací

Aktuality
 
17.09.2018 10:55:13

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26.10.2018 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
30.08.2018 13:51:59

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. přizpůsobila systém ochrany osobních údajů v rámci Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (zkratkou GDPR)

» více

 
26.09.2017 11:23:57

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27.10.2017 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
03.07.2017 8:34:42

Dne 21.6.2017 naše společnost získala osvědčení o akreditaci s předmětem ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy, přípravu k odborným zkouškám a následné pravidelné školení dle zákona o drahách.

» více

 
 
 

Výstavba žst. Silůvky

Výstavba žst. Silůvky
Objednatel SŽDC, s.o.
Smluvní objem 79,6 mil.
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Výstavba železniční stanice Silůvky spadá do stavby modernizace tratě ze Střelic do Hrušovan nad Jevišovkou. Hlavním cílem projektu bylo vybudování železniční stanice pro možnost křižování vlaků jezdících v rámci IDS JMK a zapojení stanice do dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení ovládaného z jednoho pracoviště v Moravských Bránicích. Současně jsou v Silůvkách, Ivančičích a Moravském Krumlově vybudována zařízení s deskou nouzových obsluh pro případ poruchy na centrálním pultu nebo jiné mimořádné události.
Součástí výstavby byla i rekonstrukce nádražní budovy v historizujícím stylu na přání obce. V budově je kromě desky nouzové obsluhy vybudována moderní čekárna pro cestující. Nádraží je vybaveno dvěma mimoúrovňovými nástupišti tvořené zámkovou dlažbou a nástupištní hranou z prefabrikátu typu L. Obě nástupiště jsou bezbariérová a umožňují snadný přístup osob se sníženou pohyblivostí. Pro možnost křižování vlaků jsou vybudovány dvě dopravní koleje a pro nakládku dřeva na nákladišti je vybudována nakládková kusá kolej. Oproti původnímu stavu je stanice vybavena moderním zabezpečovacím zařízením se světelnými návěstidly, dvoukolejným přejezdem Strail umožňující přístup pro místní obyvatele a zemědělce k jejich pozemkům za nádražím. Rekonstrukcí vzniklo moderní nádraží napojené na pult dálkového ovládání bez nutnosti přítomnosti výpravčího přímo ve stanici a pro cestující možnost pohodlnějšího každodenního cestování vlakem.

Fotografie


Před stavbou

Před stavbou

Před stavbou

Před stavbou

Výkop rýhy a ukládání trativodů

Odtěžení zeminy pro konstrukční vrstvy koleje

Zemní pláň 1. koleje

Navážení konstrukční vrstvy štěrkodrti na geotextilii

Válcování vrstvy štěrkodrti

Statická zatěžovací zkouška na pláni železničního spodku

Betonování podkladu příkopových žlabů

Montáž bednění pro odkalovací jímku

Předštěrkování koleje

Ukládání odvodňovacích žlabů

Pokládka a montáž výhybky

Navážení konstrukční vrtsvy štěrkodrti ve směru na Moravské Bránice

Hutnění štěrkodrti vibračním válem

Pokládka kolejových polí stroji UVG

Pokládka kolejových polí stroji UVG

Trhání původní provozované koleje

Dláždění nástupiště

Výkop zeminy pro stavbu nástupiště č.2

Přístupový chodník na nástupiště č.1

Uložení první řady nástupištních bloků

Nástupiště nachystáno na zásyp zeminou

Betonáž kameninového vtoku do odkalovací jímky

Ukládání zatravňovacích dílců na ochranu svahu

Po výstavbě - železniční přejezd s konstrukcí Strail

Po výstavbě

Po výstavbě - vyústění trubních propustí u přejezdu

Po výstavbě - svah za nástupištěm

Po výstavbě - výhybka ve směru na Moravské Bránice

Po výstavbě - drážní domek po rekonstrukci
 
 
 
 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište nám

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.