Zprovoznění nové haly v areálu společnosti SEŽEV-REKO, a.s.

           Dne 25.6.2020 byla slavnostně otevřena nová hala v areálu společnosti SEŽEV-REKO, a.s. v Brně – Přízřenicích. Hala bude sloužit jako technické zázemí střediska MTZ a sklad materiálu, který podléhá degradaci při vystavení vnějším klimatickým jevům.
          Konstrukčně je hala tvořena ocelovými sloupy a vazníky jako nosnými prvky a obvodovým pláštěm z kovových sendvičových panelů s jádrem PUR. Nosná část střechy je opět z ocelové konstrukce a střešní plášť ze sendvičových PUR panelů. Podlaha v hale byla zřízena z masivní železobetonové desky s vysokou únosností pro možnost pojíždění těžkými mechanismy.
          Výstavbou nové haly bylo docíleno požadavku Správy železnic, s.o. na uskladnění materiálu a jeho ochranu před vnějšími klimatickými vlivy do doby jeho zabudování do koleje a rovněž bylo zřízeno komfortní zázemí pro pracovníky střediska MTZ s kvalitní ventilací a ohřevem vnitřních prostor.


Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice