Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice

Popis projektu

Místo realizace: Jihomoravský kraj
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem: 414 988 578 Kč
Přesné místo realizace: Brno-město, Brno-venkov
Koridor: Ne
Datum zahájení projektu: 2.1.2018
Datum ukončení projektu: 30.7.2019
Zdroj financování EU: Operační program Doprava
Celkové schválené náklady projektu: 726 728 497 Kč
Schválený příspěvek EU: 554 990 827 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: Stavební správa Východ
Zhotovitel: Sdružení "SWI-SEŽ Slatina" složené z firem Swietelsky Rail CZ s.r.o. a SEŽEV-REKO, a.s.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Popis projektu

Stavba je svým charakterem rekonstrukcí stávající železniční trati ve stávajícím tělese dráhy. Stavba je umístěna na dvoukolejné celostátní trati Blažovice – Brno hl.n. v úseku Šlapanice – Brno-Slatina v km 6,090 – 11,280. Trať je elektrifikována střídavou trakcí 25 kV, 50 Hz.

Stavba byla navržena pro zrychlení a zkvalitnění železniční dopravy pro cestující veřejnost. Výstavbou nové zastávky „Šlapanice – zastávka“ došlo ke zkrácení docházkové vzdálenosti cestujících z centra obytné části obce.

Účelem stavby bylo provést takové stavební a technologické činnosti a vybudovat taková zařízení, která zajistí modernizace předmětné železniční trati s cílem zvýšení rychlosti a kvality jízdní dráhy.

Cílem stavby bylo zvýšení traťové rychlosti ze stávajících 80 km/h až na 115 km/h, zlepšení jízdního komfortu pro cestující, zajištění vyšší bezpečnosti železničního provozu, zajištění třídy zatížitelnosti D2 a dosažení průjezdného profilu UIC Z-GC.

Náplní stavby bylo odstranění nevyhovujícího stavebně-technického stavu železničního svršku a spodku, nástupiště u výpravní budovy, trakčního vedení, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. V rámci stavby došlo k nápravě trvalého překračování limitních hladin hluku z železniční dopravy. Stávající mostní objekty byly sanovány a v nově vybudované zastávce „Šlapanice – zastávka“ byl vybudován nový podchod pro cestující.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice